SBIR-subsidie voor innovaties in cybersecurity

 

Dit is een interessante oproep voor IT bedrijven die zich bezighouden met het vinden en repareren van kwetsbaarheden in software (Automated Vulnerability Research, AVR) en/of cryptografie. Via het SBIR programma roepen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Defensie bedrijven op om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarin deze methoden en technologieën worden toegepast.

Interessante innovatiecompetitie

Het Small Business Innovation Research (SBIR) programma is een interessante manier om ideeën en innovaties tot leven te wekken. Het programma bestaat uit verschillende fasen, waarbij per fase de beste inzendingen doorgaan naar de volgende ronde:

 • In fase 1 krijgen ondernemers met het beste voorstel een financiële vergoeding om hun ideeën op haalbaarheid te testen.
 • In fase 2 krijgen de best haalbare ideeën de gelegenheid om hun idee om te zetten in een getest prototype. In deze fase wegen ook de economische vooruitzichten van het idee mee.
 • In fase drie wordt de innovatie marktrijp gemaakt. Deze laatste fase kent geen financiële ondersteuning, maar subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) communiceert wel over het idee.

De huidige SBIR oproep voor cybersecurity heeft betrekking op fase 1.

Waar moet een voorstel aan voldoen?

De ministeries zoeken naar oplossingen die aansluiten op de routekaart AVR en/of het verkenningsdocument Cryptoland – een verkenning. Kort samengevat zijn de doelstellingen op het gebied van AVR:

 • nationaal ontwikkelde tools en producten op het gebied van AVR
 • sectorspecifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor de financiële sector of andere vitale infrastructuren
 • volledig benutten van state-of-the-art academisch AVR-onderzoek en open source tools
 • samenwerking tussen partijen die een rol spelen in AVR-onderzoek en -toepassing
 • een rol voor nationale partijen in onderhoud, doorontwikkeling en ondersteuning van tools en producten.

De thema’s voor cryptocommunicatie zijn:

 • beveiligen van nieuwe technische omgevingen
 • migratie naar post-quantum cryptografie
 • inzet van cryptografie voor nieuwe decentrale toepassingen
 • formele verificatie van cryptografie en cryptografische broncode.

Een voorstel maakt dus meer kans als het aansluit op deze doelen en thema’s en, meer in detail, bij de betreffende routekaarten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om samen te werken met kennisinstellingen en andere ondernemingen. Delen van het werk mogen ook worden uitbesteed.

Subsidiebudget en deadline

Het subsidiebudget voor deze eerste SBIR-fase bedraagt 150.000 euro. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 oktober om 13:00 uur. Voor de tweede fase komt een budget beschikbaar van 600.000 euro.

Een kansrijke aanvraag

Vanuit onze IT-expertise en ons netwerk kunnen wij u ondersteunen bij zowel het vormgeven en opstellen van een kansrijk voorstel als het vinden van samenwerkingspartners. Bent u actief op een van de terreinen AVR en cryptografie en overweegt u uw idee in te brengen? Neem dan contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement