SIDN-fonds focust op online ‘publieke waarden’

 

De informatiepositie van het individu en daardoor het functioneren van de democratie staat onder druk. Het SIDN-fonds richt zich met een nieuwe oproep op versterking van de informatiepositie van online nieuwsgebruikers in een democratie.

Waarom de oproep ‘Publieke Waarden in een digitale samenleving’?

Bent u zich ervan bewust hoe nieuws tot u komt? Waarom u het ene nieuwsbericht wel te zien krijgt en het andere niet? De toenemende digitalisering van de samenleving heeft grote gevolgen voor de informatiepositie van individuen. Desinformatie, fake-news en het gericht benaderen van individuen met politieke advertenties zijn aan de orde van de dag. Online kunnen we vaak niet meer goed vaststellen wat waar is en niet. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de democratie. Denk bijvoorbeeld aan het Britse bedrijf Cambridge Analytica dat persoonlijke informatie van Facebookgebruikers had vergaard en deze vervolgens gebruikte om miljoenen Amerikaanse kiezers te beïnvloeden, via politieke advertenties, tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Hoe veranderen we dit?

Wat is het doel van de oproep?

Het SIDN-fonds lanceert de nieuwe oproep ‘Publieke waarden in een digitale samenleving’ voor de ontwikkeling van alternatieve technologieën. Hierbij gaat het onder meer om toepassingen of oplossingen die een positief effect hebben op de democratie en meer privacy-vriendelijk zijn. Het fonds is op zoek naar verantwoorde oplossingen die de informatiepositie van individuen in het democratische proces versterken. Oplossingen die de regie van de online-nieuwsgebruiker versterken en/of de informatievoorziening van individuen faciliteren, zijn meer dan welkom.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het SIDN-fonds richt zich op alle organisaties, ongeacht hun rechtsvorm, die zich bezighouden met  innovatieve projecten op het snijvlak van internettechnologie en samenleving. Enkele, niet uitputtende, voorbeelden van projecten die binnen de ‘Publieke Waarden’-oproep voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

 • projecten die inzicht geven in wat met persoonlijke data gebeurt tijdens nieuwsconsumptie en hoe een individu op het proces van dataverzameling invloed kan uitoefenen
 • het ontwikkelen van aanpakken en tools die meer regie geven in relatie tot politieke microtargeting
 • het ontwikkelen van aanpakken en tools die meer regie geven over het zoeken en tot zich nemen van informatie over maatschappelijke vraagstukken.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Wanneer u een aanvraag indient bij het SIDN-fonds, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • het algemeen belang, de maatschappelijke meerwaarde, staat voorop
 • de resultaten zijn open toegankelijk en kennis en ervaringen worden gedeeld
 • het project heeft zichtbaar effect in Nederland en potentiële meerwaarde op Europees niveau
 • het projectidee is van hoge kwaliteit, blijkend uit de probleemschets en de onderbouwing van de oplossing
 • het project is innovatief en betreft de toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, de ontwikkeling van een nieuw idee of de toepassing van nieuwe digitale technologie
 • het project is schaalbaar
 • het project is resultaatgericht hetgeen onder meer blijkt uit doelgroeponderzoek

Projecten gericht op digitale burgerparticipatieplatforms komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoeveel subsidie van het SIDN-fonds?

Het fonds ondersteunt in deze oproep tien projecten met maximaal 40.000 euro per project. U kunt een aanvraag indienen tot en met 23 september 2019. Voorafgaand aan een aanvraag, raden we u aan een projecttoets in te vullen. Het blijft overigens mogelijk om het hele jaar door ‘pioniers’-subsidie aan te vragen voor veelbelovende ideeën die aansluiten bij de doelstellingen van het SIDN-fonds. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 10.000 euro.

Meer weten?

Heeft u een veelbelovend idee voor een innovatief internet-gerelateerd product (of dienst)? Leg uw plannen voor aan de ICT-experts van PNO. Bel 088 – 8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement