Slapend dienstverband is slecht werkgeverschap?

Onlangs oordeelde de rechter dat het in stand houden van een slapend dienstverband wel eens gelijk kon staan aan slecht werkgeverschap. Vakbond CNV weet het zeker en is namens een aantal leden rechtszaken begonnen.

Slapend dienstverband en transitievergoeding

Werkgevers worden weleens geconfronteerd met werknemers die langdurig ziek zijn. Gedurende de eerste 2 jaar ziekte is de werknemer nog beschermd tegen ontslag, maar die bescherming vervalt na die 2 jaar. Hoewel het ontbinden van de arbeidsovereenkomst logisch lijkt na die 2 jaar, is dit voor veel werkgevers niet vanzelfsprekend: het UWV neemt immers de kosten van deze zieke werknemer voor zijn rekening en bij ontslag moet er vaak nog een transitievergoeding betaald worden en die kan wel eens flink oplopen. Zie hier het ontstaan van slapende dienstverbanden.

Is het in stand houden van een slapend dienstverband slecht werkgeverschap?

Onlangs oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het in stand houden van een slapend dienstverband in bepaalde situaties strijdig kan zijn met goed werkgeverschap. Zeker als blijkt dat het belang van de werkgever voor het in stand houden van het slapend dienstverband enkel financieel is. Ook vakbond CNV is van mening dat het laten ontstaan van slapende dienstverbanden niet meer kan. Sinds februari van dit jaar voert CNV een campagne om een eind te maken aan slapende dienstverbanden. Volgens CNV hebben werkgevers geen enkele reden meer om zieke werknemers na twee jaar nog in dienst te houden. De bond heeft afgelopen maanden contact opgenomen met werkgevers om hen aan te sporen de slapende dienstverbanden te beëindigen. Nu dit moeizaam gaat en het nog te lang wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden start de bond rechtszaken namens werknemers die terminaal ziek zijn en werknemers die inmiddels bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Compensatie transitievergoeding

Voor werkgevers is het daarom goed nieuws dat de Subsidieregeling Compensatie Transitievergoeding eindelijk gepubliceerd is. Hoewel het aanvragen van deze subsidie pas vanaf 1 april 2020 kan, geeft het werkgevers wel de mogelijkheid om ook uitbetaalde transitievergoedingen in het verleden (voor dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015) gecompenseerd te krijgen.

Hoe komt u in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet het UWV – op basis van een individueel samen te stellen dossier – in ieder geval kunnen vaststellen dat:

  • er sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • de transitievergoeding is betaald
  • de berekening van de transitievergoeding juist heeft plaatsgevonden.

Nu al laten controleren of u voor compensatie in aanmerking komt?

Ondanks het feit dat u pas vanaf 1 april 2020 de aanvraag kan indienen, kunt u ons alvast wel laten controleren of de door u betaalde transitievergoedingen sinds 1 juli 2015 in aanmerking komen voor de subsidieregeling compensatie transitievergoeding. Neem hierover contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement