SLIM-subsidieaanvraag in maart biedt beste kansen!

 

De SLIM-subsidie voor mkb’s heeft in 2021 -net als vorig jaar- weer twee aanvraagrondes: een in maart en een in september. Met subsidiekansen voor projecten gericht op ‘een leven lang ontwikkelen’ van medewerkers. In 2021 is de aanvraagronde in maart echter een stuk belangrijker geworden dan vorig jaar! Lees hier waarom.

 

Over de SLIM-regeling

De SLIM-regeling voor mkb’s ging van start in 2020. Via deze regeling wordt subsidie verstrekt voor projecten die ‘een leven lang ontwikkelen’ binnen het mkb stimuleren. MKb’s kunnen maximaal 25.000 euro subsidie per project aanvragen. De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten: 80% bij kleine mkb’s of 60% bij overige mkb’s. De projectkosten bestaan uit alle directe kosten, bijvoorbeeld kosten voor het inhuren van externe specialisten, maar ook voor interne uren.

Slaagkansen van een subsidieaanvraag

Al bij de start van de SLIM-regeling werd rekening gehouden met grote belangstelling. Opvallend zijn de spelregels voor de verdeling van de subsidiebudget: bij ‘overvraging’ van het budget worden de ingediende aanvragen niet gerangschikt op basis van kwaliteit, maar vindt er loting plaats om te bepalen op welke volgorde de subsidieaanvragen worden behandeld. Dat vraagt dus ook om een zekere mate van geluk: een SLIM-aanvraag kan net wel binnen het subsidiebudget vallen… of niet. In het afgelopen jaar – waarin het subsidiebudget bij beide aanvraagrondes fors werd overvraagd – betekende dit een lage slaagkans (30% gemiddeld over beide rondes). Er zit echter duidelijk verschil in de slaagkansen van de ronde van maart (35%) en de ronde van september (25%). Dat verschil zit in het aantal ingediende aanvragen, en het ruimere budget van de maart-ronde (15 miljoen euro, versus 14,5 miljoen in september).

Ontwikkelingen bij de rondes van 2021

In 2021 zijn er – net als vorig jaar – weer SLIM-aanvraagrondes voor het mkb in maart en september. Het subsidiebudget voor de september-ronde wordt echter met 200.000 verlaagd naar 14,3 miljoen euro (in verband met hogere uitvoeringskosten bij de subsidieverstrekker). Het budget voor de SLIM-ronde van maart 2021 blijft ongewijzigd, en bedraagt weer 15 miljoen euro. Het lijkt er dus op dat de kansen op een SLIM-subsidie hoger liggen als u niet wacht tot september, maar uw aanvraag al indient in de komende maart-ronde.

Meer weten?

Bent u een mkb-ondernemer die investeert in een project rondom ‘een leven lang ontwikkelen’ van uw medewerkers? Lees dan snel verder op de SLIM-pagina over de verdere kenmerken en voorwaarden van de SLIM-subsidie. De SLIM-pagina bevat ook een contactformulier waar u verdere vragen kunt stellen. PNO helpt u graag bij een kansrijke aanvraag!