STAP-budget voor meer kansen op de arbeidsmarkt

Interessant nieuws voor werkzoekenden én werkenden: vanaf 1 maart 2022 kunnen zij een subsidie van 1.000 euro per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Dit zogenoemde STAP-budget komt beschikbaar voor iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. De rijksoverheid wil met deze regeling mensen helpen die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Waarom een nieuwe subsidieregeling?

Gedurende de periode 2022-2025 stelt de rijksoverheid jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor de STAP-regeling. Na 2025 gaat dit bedrag nog iets omhoog en krijgt de regeling ook een meer structureel karakter. De verwachting is dat elk jaar 200.000 tot 300.000 werkzoekenden en werkenden gebruik kunnen maken van STAP. Achterliggende gedachte is dat de arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen blijft veranderen. Banen verdwijnen, de inhoud van banen verandert en er ontstaan nieuwe banen. Deze veranderingen treffen vooral werkzoekenden en werkenden aan de onderkant en in het middensegment van de arbeidsmarkt. Met de STAP-regeling wil de overheid hen stimuleren hun kennis en vaardigheden uit te breiden en daarmee hun eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek bij de Belastingdienst voor studiekosten. Mensen hebben in de praktijk maar weinig baat bij deze fiscale aftrek, en het blijkt ook niet het beoogde stimulerende effect te hebben. Dit komt vooral doordat de opleidingskosten eerst volledig voorgeschoten moeten worden voordat (pas) het jaar daarop de fiscale aftrek kan worden benut. En die aftrek levert bij een laag inkomen ook nog eens weinig voordeel op – de eigen bijdrage aan de opleidingskosten is dan hoog. De overheid wil nu met het STAP-budget deze drempel lager maken, zodat mensen sneller kiezen voor een opleiding of cursus.

Hoe werkt de STAP-regeling?

Het STAP-budget bedraagt maximaal 1.000 euro per persoon per jaar. Met deze subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Hun subsidieaanvraag kunnen zij vanaf 1 maart 2022 indienen via het online STAP-portaal van het UWV, desgewenst met hulp en advies van de UWV-consulent. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan het opleidingsinstituut.

Van opleidingsinstituten wordt verwacht dat zij de gegevens van hun opleidingen vastleggen in het STAP-scholingsregister van DUO, de rijksuitvoerder van de onderwijsregelingen. Voorwaarde is dat het opleidingsinstituut officieel erkend is. Als bewijs moet de erkennende instantie eerst de opleider registreren in het STAP-scholingsregister. Na registratie, maar vóór 1 maart 2022, dient de opleider zijn opleidingen in het register in te voeren. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkzoekenden en werkenden dan beschikken over alle informatie die zij nodig hebben om hun subsidieaanvraag in te dienen. We zien hier ook meteen de rolverdeling op rijksniveau: het UWV beheert het online STAP-portaal voor de aanvragers, DUO beheert het scholingsregister voor de opleiders.

Oplossing voor kraptesectoren?

Binnen het bedrijfsleven zullen vooral de kraptesectoren, sectoren die te kampen hebben met personeelstekorten, baat hebben bij de STAP-regeling. Werkzoekenden kiezen immers al snel voor een opleiding ‘met baangarantie’. Bij het optuigen van de regeling heeft de overheid diverse kraptesectoren geraadpleegd, waaronder de metaalnijverheid en de transportsector. Deze sectoren zijn niet onverdeeld enthousiast over de regeling: zij waarderen het initiatief, maar vinden het budget ontoereikend om de landelijke krapteproblematiek daadwerkelijk op te lossen. Hun praktische adviezen heeft de overheid wel meegenomen in het ontwikkeltraject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de STAP-subsidieregeling? Alle informatie vindt u op de STAP-pagina’s van de rijksoverheid, het UWV en DUO.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement