Subsidie voor ‘Living Labs’ met transportonderzoek

Een praktijkomgeving is vaak een ideale plek voor onderzoek. Het inrichten van zo’n ‘living lab’ (ook aangeduid als fieldlab of proeftuin) vraagt vaak om forse investeringen. NWO start een nieuwe subsidieronde voor consortia die onderzoek doen in een living lab op het gebied van transport, logistiek en mobiliteit.

Praktijklocaties geschikt maken voor onderzoek

Er zijn veel goede praktijklocaties te bedenken voor onderzoek op het gebied van transport, logistiek en mobiliteit. Steden, havens, magazijnen, schepen, of corridors die logistieke knooppunten verbinden, zijn bij uitstek geschikt voor onderzoek dat optimaal is afgestemd op praktijksituaties en echte problemen. Maar: dan moet de omgeving wel eerst geschikt worden gemaakt voor het doen van onderzoek. Dit is de insteek van de nieuwe subsidie, ‘Duurzame Living Labs: Lighthouse Projecten’ die onlangs van start ging.

Vooral gericht op topsectoren Transport, Energie, Water & Maritiem

Tot 19 februari 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en inrichten van een living lab, zodat de praktijkomgeving geschikt wordt voor het doen van onderzoek. Dat onderzoek mag breed worden uitgelegd en omvat ook: dataverzameling, dataverwerking, kennisoverdracht, experimenten, en het managen van het consortium dat het living lab beheert. De subsidie is bedoeld voor partijen uit de Topsector Logistiek, maar zoekt nadrukkelijk ook aansluiting bij de Topsector Energie en de Topsector Water & Maritiem.

Hoogte van de subsidie Duurzame Living Labs: Lighthouse Projecten

De subsidieverstrekker zoekt dus naar grote en inspirerende ‘lighthouse’ projecten; projecten met een financiële omvang van minimaal 1,5 miljoen euro. De subsidie vergoedt tweederde van de projectkosten en kan oplopen tot twee miljoen euro per project.

Voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Denk daarbij aan een stevig interdisciplinair consortium, met betrokkenheid van zowel onderzoeks- als praktijkpartijen. Het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd, moet:

  • vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem als hoofddoel hebben
  • bestaan uit een combinatie van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek
  • mede ingaan op ‘Innovatieve Business- en organisatiemodellen’
  • gericht zijn op een van de aangewezen logistieke thema’s

Logistieke thema’s waarop het project betrekking moet hebben

De logistieke thema’s waarop het project betrekking moet hebben, zijn:

  1. Emissievrije transportnetwerken (bijvoorbeeld living labs gericht op zero-emissie corridors (weg/spoor/water/lucht), zero-emissie haven)
  2. Duurzame Stedelijke Mobiliteit en Transport (bijvoorbeeld living labs gericht op metropoolregio Rotterdam-Den Haag of metropoolregio Amsterdam)
  3. Kortere Logistieke Ketens en Bundeling (bijvoorbeeld living labs gericht op zeehavens, luchthavens, clusters in de ‘retail’-, mode- of textielsector)
  4. Zelfrijdend/zelfvarend transport (bijvoorbeeld living labs gericht op Schiphol, de haven van Rotterdam, rijstroken voor ‘platooning’ op de snelweg).

Meer weten over de subsidie Duurzame Living Labs: Lighthouse Projecten?

Aanvragen van deze subsidie is mogelijk tot uiterlijk 19 februari 2019. De ronde staat overigens open voor alle consortia (ongeacht of zij hebben meegedaan aan de eerdere subsidieronde ‘fase 1’ voor Duurzame Living Labs). Onze experts kunnen u helpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag of op andere relevante gebieden. Neem contact met ons op voor meer informatie.