60% korting met subsidie Loopbaanadvies ICT

Loopbaanadvies ICT is een coachingprogramma dat activiteiten uitvoert die gericht zijn op het ondersteunen en ontwikkelen van werkenden in ICT-functies. Klanten en relaties van PNO in de regio’s Groot-Amsterdam en Zuid-Limburg kunnen met 60% korting deelnemen aan deze activiteiten.

Wat is Loopbaanadvies ICT?

Het Loopbaanadvies ICT-project voert activiteiten uit die zich richten op werkenden in ICT-functies. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van deze doelgroep bij het verkrijgen van inzicht in haar loopbaanmogelijkheden en competenties zodat zij uiteindelijk duurzaam inzetbaar blijft binnen de ICT-sector. Het project is een kort coachingprogramma, waarbij een gecertificeerde coach met behulp van online assessments en gesprekken met de medewerker stilstaat bij diens kwaliteiten, ICT-kennis en -vaardigheden, ambities en bijdrage aan de organisatie. Door dit inzichtelijk te maken weet de medewerker (m/v) waar hij staat en wat zijn mogelijkheden zijn. Met de uitkomsten kan de medewerker concreet aan de slag en het goede gesprek voeren met zijn leidinggevende over persoonlijke ontwikkeling of een volgende stap.

Subsidie loopbaanadvies ICT: 60% korting

De ICT-sector hanteert een proactieve benadering die bijdraagt aan het behoud en herwaardering van ICT-medewerkers die hun arbeidsmarktrelevantie in de toekomst dreigen te  verliezen. Klanten en relaties van PNO kunnen gesubsidieerd deelnemen aan de activiteiten. Bij het project komt immers 60% van de projectkosten van de uit te voeren activiteiten voor subsidie in aanmerking. Bij het project zijn drie partijen betrokken:

  • Stichting CA-ICT, Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT, is als brancheorganisatie voor de ICT-sector de partij die de subsidie voor het project heeft aangevraagd.
  • Matchcare is de organisatie die het project uitvoert.
  • PNO Consultants heeft de subsidieaanvraag verzorgd.

Meld uw medewerkers aan voor Loopbaanadvies ICT

Wilt u meer weten over het aanvragen van Loopbaanadvies ICT? Neem dan contact op. U wordt teruggebeld door onze experts van Scholing en Arbeid.