Subsidieronde voor open en online Hoger Onderwijs gestart

Universiteiten en hogescholen kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor het verbeteren van online onderwijs en collecties van open leermaterialen. Hiervoor is een subsidiebudget beschikbaar van 1,4 miljoen euro. Aanvragen is nog mogelijk tot uiterlijk 15 december.

Doel en doelgroep van de subsidieregeling

ICT biedt veel mogelijkheden voor onderwijsinnovaties en kwaliteitsverbeteringen bij het onderwijs. Dat is ook het doel van de stimuleringsregeling ‘Open en Online Hoger Onderwijs’. De subsidie is bestemd voor HO-instellingen (hogescholen en universiteiten). Kort gezegd kunnen zij deze subsidie aanvragen voor twee soorten projecten (‘pijlers’): online onderwijs en open leermaterialen.

Pijler 1: projecten gericht op ‘Online Onderwijs’

Dit onderdeel draait om verbeteringen op het gebied van online onderwijsvormen. Het gaat hier echter niet om het bedenken van totaal nieuwe toepassingen (die zijn er al veel), maar vooral om het slim en effectief inzetten van die technieken en tools. De nadruk ligt dus op projecten waarbij een belangrijke plaats is weggelegd voor experimenteren, opdoen van kennis en ervaring, onderzoek en verbeteringen.
Een goed project moet bovendien passen binnen het nieuwe jaarthema voor 2021 (‘activerend leren en toetsen’). Dat thema bestaat uit twee uitdagingen:

 • het optimaal actief en betrokken houden van studenten op afstand
 • het op nieuwe manieren monitoren, beoordelen en toetsen van hun voortgang.

Pijler 2: Projecten rondom ‘Open Leermaterialen’

Binnen dit onderdeel kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op het verhogen van de kwaliteit en het opbouwen van collecties van open leermaterialen. Bij ‘open leermaterialen’ moet u denken aan digitale leermaterialen die zijn gepubliceerd met een open licentie (zoals Creative Commons). De subsidie is niet bedoeld voor het nieuw ontwikkelen van open leermaterialen. De focus ligt op:

 • het delen of hergebruiken van open leermaterialen (met name binnen vak-community’s)
 • samenwerking op dit gebied (de subsidies bij dit onderdeel kunnen alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden, die moeten bestaan uit minimaal twee hogeronderwijsinstellingen).

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtijdvak

De huidige aanvraagronde heeft betrekking op subsidiejaar 2021. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 1 september tot en met 15 december 2020. Zoals aangegeven is dat alleen mogelijk voor HO-instellingen. Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 1,4 miljoen euro (gelijkelijk verdeeld over de twee pijlers). De subsidie bedraagt:

 • maximaal 100.000 euro voor een project binnen de pijler ‘Online onderwijs’
 • maximaal 175.000 euro voor een project binnen de pijler ‘Open leermaterialen’.

Belangrijk: de aanvrager moet zelf minimaal hetzelfde bedrag investeren in het project. Aanvragers krijgen voor 1 mei 2021 bericht over de uitslag van de subsidieaanvraag.

Meer weten?

Bent u een Nederlandse Hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt? En werkt u aan ICT-innovaties op het gebied van online onderwijs, of bent u betrokken bij het opbouwen van kwalitatief hoogstaande collectes van open leermaterialen? De subsidie-experts van PNO en Nehem vertellen u graag of in aanmerking komt voor de bovenstaande subsidieregeling. Ook kunnen zij u helpen bij het optimaal vormgeven van de projectplannen en het opstellen van de subsidieaanvraag. Belangstelling? Neem contact met ons op via 088-838 13 81 of het onderstaande contactformulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement