Tijdelijke subsidieregeling stimuleert kennisdeling in de techniek

Opleidingsfonds A+O Metalektro stimuleert technische bedrijven om e-learning modules te ontwikkelen en deze te delen via het kennisdelingsplatform oZone. Dat kost natuurlijk tijd en geld, hiervoor stelt het fonds nu subsidie beschikbaar.

A+O en oZone: kennis borgen, kennis delen

A+O Metalektro is een opleidingsfonds van en voor metalektrobedrijven. De missie van het fonds is: opleiden, ontwikkelen en groei in de sector bevorderen. Dit vertaalt zich in praktische en concrete diensten, zoals workshops, trainingen en ondersteuning op de arbeidsmarkt. Maar het fonds verstrekt ook vergoedingen en subsidies voor opleidingen en begeleiding.

A+O heeft een platform voor kennisdeling opgezet: oZone. Dit platform biedt individuele bedrijven de mogelijkheid om leerprocessen te digitaliseren, kennis te borgen en kennis te delen. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar juist ook samen met andere bedrijven, feitelijk in alle technische sectoren.

Behalve A+O zijn inmiddels ook andere fondsen uit de techniek betrokken bij oZone, waaronder OOM en Savantis. Al meer dan 500 bedrijven zijn bij het fonds aangesloten, en er zijn nu 33.000 actieve gebruikers.

Subsidie voor het ontwikkelen van oZone-content

A+O stimuleert bedrijven om zelf e-learning modules te ontwikkelen en deze te delen via oZone. Maar het omzetten van kennis naar oZone-content kost tijd en geld. Als tegemoetkoming in deze kosten stelt het fonds nu een tijdelijke subsidie beschikbaar. Met deze vergoeding kunnen bedrijven zelf content maken voor het platform, of daarvoor een (externe) oZone-ontwikkelaar inschakelen.

De vergoeding bedraagt maximaal 11.000 euro en wordt eenmalig verstrekt. De regeling loopt tot 30 november 2023, of tot het maximale budget is bereikt.

Aan deze regeling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waaronder deze:

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor bedrijven die zijn aangesloten bij A+O Metalektro.
 • De content die met de subsidie ontwikkeld is, wordt beschikbaar gesteld aan de openbare bibliotheek van oZone.
 • De content moet voldoen aan de voorwaarden van oZone en moet bijdragen aan het kennisniveau in de sector of in een bepaalde branche. De subsidieaanvrager moet dit onderbouwen bij het indienen van de aanvraag.
 • De aanvrager is eigenaar van de content en is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan in oZone.
 • De subsidie moet zijn aangevraagd en toegekend vóórdat er gestart wordt met de ontwikkeling van de content.
 • De content moet uiterlijk 30 november 2023 gereed en opgeleverd zijn.
 • Ook een consortium kan de subsidie aanvragen. De partij die als penvoerder optreedt, moet aangesloten zijn bij A+O.
 • Een ICT-bedrijf kan zelf geen subsidieaanvraag indienen, maar kan wel deel uitmaken van een consortium dat de subsidie aanvraagt.

Belangstelling?

De subsidie voor het (laten) ontwikkelen van oZone-content kunt u aanvragen via de website van A+O Metalektro, onderdeel Mijn A+O.

Deze regeling is slechts één van de vele subsidieregelingen om kennisdeling binnen sectoren en branches te bevorderen. De experts van PNO Consultants en Nehem – PNO’s adviesbureau voor onderwijs, onderzoek en arbeid – maken u graag wegwijs. Zij bekijken samen met u hoe uw ideeën over kennisdeling te realiseren zijn en welke subsidiemogelijkheden daarbij passen. Geïnteresseerd? Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement