VIDA zoekt innovaties voor food-industrie

De voedselverwerkende industrie moet zuiniger omgaan met energie, water en grondstoffen. Om dat te bereiken worden verschillende subsidie-instrumenten ingezet. Een daarvan is het Europese VIDA-project, dat subsidievouchers verstrekt aan innovatieve bedrijven.

VIDA: Value-added Innovation in fooD chAins

De naam VIDA is afgeleid van ‘Value-added Innovation in fooD chAins‘. Het betreft een Europees project, dat de Europese food-industrie helpt bij innovaties die de sector helpen om efficiënter en zuiniger om te gaan met water, energie en grondstoffen. VIDA heeft een eigen subsidiebudget (vanuit het Horizon 2020-programma Innosup) dat wordt verdeeld via verschillende subsidieregelingen.

Wie komt in aanmerking voor VIDA-subsidie?

VIDA richt zich op bedrijven met innovaties die de voedingsindustrie duurzamer helpen maken. Er kan subsidie worden aangevraagd door mkb’s in vier sectoren: Food, Water, Energie en de ‘KET-sector’. Bij die laatste categorie (KET) gaat het om bedrijven die werken aan sleuteltechnologieën (‘Key Enabling Technologies’) met innovaties op het gebied van micro- en nanotechnologie, industriële biotechnologie, geavanceerde materialen, fotonica en geavanceerde productietechnologieën.

Om welke innovaties moet het gaan?

VIDA is op zoek naar duurzame technische innovaties op het grensgebied van food, water en energie. Het gaat daarbij om nieuwe state-of-the-art producten, processen en technieken op het gebied van voedselproductie of -verwerking. Oplossingen die zorgen voor minder energie- of watergebruik. Bijvoorbeeld door het slimmer produceren, reinigen, drogen, koelen of verhitten van voedsel. Of baanbrekende innovaties rondom waterrecycling of energie- en procesefficiency.

Drie soorten subsidievouchers

VIDA ondersteunt de bovenbeschreven sectoren en innovaties via drie verschillende subsidieregelingen. Het gaat om drie typen subsidievouchers, elk met hun eigen doel en voorwaarden. Hier volgt een kort overzicht, vooral bedoeld als eerste introductie.

 1. Innovatiesupport-vouchers: Deze vouchers zijn bedoeld voor individuele mkb-bedrijven die in het kader van een innovatieproject kennis/expertise willen inkopen bij een externe partij (de ‘kennisleverancier’). De voucher heeft een subsidiewaarde van maximaal 5.000 euro en kan onder meer worden gebruikt voor het inwinnen van IP-advies (intellectuele eigendom), ICT-advies, haalbaarheidsstudies, marktonderzoek, of innovatiemanagement-trainingen.
 2. Validatie-vouchers: Deze vouchers kunnen worden aangevraagd door mkb’s die werken aan een nieuwe innovatieve technologie voor de voedingsindustrie. De voucher heeft een subsidiewaarde van maximaal 25.000 euro en is bedoeld om de innovatie te laten testen (valideren) bij een testfaciliteit. In aanmerking komen innovaties in de fase tussen TRL-5 en TRL-8 (bij aanvang van het project). De testende instantie moet door VIDA worden goedgekeurd.
 3. Demonstratie-vouchers: Deze vouchers zijn uitsluitend aan te vragen voor samenwerkingsprojecten rondom belangrijke gemeenschappelijke uitdagingen in de voedingsindustrie. Bij de samenwerking moeten minstens twee mkb’s betrokken zijn (als begunstigde) plus één potentiële gebruiker van de betreffende techniek. De voucher subsidieert tot 250.000 euro per project (maximaal 60.000 euro per begunstigde). In aanmerking komen innovaties in de fase tussen TRL-6 en TRL-8 (bij aanvang van het project).

Aanvragen van de subsidievouchers

Bedrijven mogen meerdere VIDA-vouchers aanvragen, zolang het totale subsidiebedrag van 60.000 euro per aanvrager niet wordt overschreden. Voor wat betreft de aanvraagperiode:

 • het aanvragen van een Demonstratie-voucher kan nog tot 31 oktober 2019. Na de deadline worden alle aanvragen vergeleken: de beste projecten krijgen een subsidievoucher.
 • voor de Validatie- en Innovatiesupportvouchers geldt een andere systematiek: deze kunnen worden aangevraagd zolang de voorraad strekt (en uiterlijk tot 3 januari 2020).

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan innovaties die de voedingsindustrie duurzamer maken? En wilt u meer weten over de VIDA-subsidievouchers (of eventuele andere subsidies voor uw bedrijf)? De innovatie-experts van PNO helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op 088-8381381 of via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement