Veranderingen maken controle werkhervattingskas-premie evident

 

De meeste werkgevers die publiek – bij het UWV – verzekerd zijn voor ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben haar weer ontvangen: de vaststelling gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK). De vele veranderingen maken een goede controle op de premie nu belangrijker dan ooit. Daarom helpt PNO u op weg met een gratis quickscan.

Premie Werkhervattingskas

De gedifferentieerde premie werkhervattingskas is een sociale verzekeringspremie die de Belastingdienst en UWV jaarlijks bij werkgevers heffen om uitkeringen vanuit de Ziektewet en WGA te bekostigen. De premie is in de basis ‘gedifferentieerd’. Anders gezegd: hoe meer (ex-)medewerkers van een werkgever een beroep doen op een ZW- of WGA-uitkering, hoe hoger de premie in principe is. Omdat deze berekeningssystematiek vrij grote gevolgen kan hebben, is voor kleinere en middelgrote werkgevers een sectoraal gemiddelde meegenomen in de premieberekening.

Veranderingen 2020 – Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor het jaar 2020 gelden verschillende veranderingen. Een belangrijke verandering (naast verschillende technisch-inhoudelijke wijzigingen) is de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze zorgt voor grote veranderingen in het sectorale gemiddelde voor kleine en middelgrote werkgevers. Voor grote werkgevers zijn berekeningssystematieken aangepast, met een hogere minimum- en maximumpremie tot gevolg. Werkgevers moeten zich afvragen of de wijze waarop hun berekening is vastgesteld nog wel klopt. En heeft de Belastingdienst u wel in de juiste sector ingedeeld voor de sectorale premie? Een gedegen controle op de premie scheelt u wellicht veel geld! U moet dan wel binnen zes weken na het ontvangen van de beschikking in bezwaar gaan.

Quickscan door PNO

PNO Consultants kan geheel kosteloos een quickscan uitvoeren op uw werkhervattingskas-premie. In deze quickscan controleren wij de door u aangeleverde beschikking. Denk hierbij aan de grondslagen van de berekening en hoogte van toegerekende uitkeringen ten opzichte van benchmark-gemiddelden. Uit de quickscan blijkt of een verdere controle nodig is of niet. In dat eerste geval ontvangt u van ons een passend aanbod.

Belangstelling?

Belangstellenden kunnen gebruik maken van de gratis werkhervattingskas-quickscan. Hier kunt u uw beschikking ‘Gedifferentieerde premie WHK 2020’ uploaden. Snel, gemakkelijk en veilig! PNO meldt u dan vóór het verlopen van de bezwaartermijn of er een verdere controle nodig is of niet. Meer informatie vindt u op de betreffende webpagina. Heeft u nog vragen? Bel 088-8381381 of stuur uw vraag via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement