Met WiFi4EU gratis openbaar internet

De EU belooft gratis wifi op pleinen, in bibliotheken en in openbare gebouwen. Om dit te realiseren kunnen lokale overheden de WiFi4EU-subsidie aanvragen en een deel van de projectkosten financieren.

Met WiFi4EU ‘connectiviteit voor iedereen’

Tijdens zijn ‘State of the Union’ stelde Jean-Claude Juncker dat “connectiviteit voor iedereen betekent dat het niet mag uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Wij stellen daarom voor om elk Europees dorp en iedere stad tegen 2020 te voorzien van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra van het openbare leven”. Onder andere omdat dit doel nog niet is gerealiseerd, komt er een nieuwe aanvraagronde van WiFi4EU. Deze subsidie biedt gemeenten een voucher ter waarde van 15.000 euro. Hiermee kan een deel van de apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots worden bekostigd. Eén van de voorwaarden is dat er geen overlapping mag zijn met bestaande particuliere of openbare internetverbindingen.

Gemeenten kunnen vanaf medio september WiFi4EU aanvragen

Van deze subsidie, die in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) beschikbaar wordt gesteld, is al eerder dit jaar een aanvraagronde geweest. Vanwege technische problemen heeft de EU die ronde toen geannuleerd. Omdat het subsidiebudget van die ronde bij de nieuwe ronde wordt gevoegd zijn er ruim 2.500 vouchers te vergeven.

Heeft uw gemeente 100% WiFi-dekking?

Hoewel Nederland een van de koplopers is op het gebied van internet zijn er nog volop openbare ruimten en gebieden waar geen gratis wifi beschikbaar is. Zijn er in uw gemeente nog dergelijke grijze gebieden, dan biedt WiFi4EU een aantrekkelijke financiële aanvulling op de implementatiekosten.

Als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over hoe deze Europese subsidie aan te vragen, dan helpt een van onze adviseurs u graag verder. Neem gerust en geheel vrijblijvend eens contact met ons op.