EU start ‘blended call’ voor CEF-Transport

 

De CEF Blending Facility stelt 198 miljoen euro beschikbaar voor een Europese subsidieronde voor grote investeringsprojecten rondom alternatieve brandstoffen en ERTMS-spoortechnologie. De aanvraagronde ging van start op 15 november 2019 en staat in principe open tot maart 2021 (zolang er budget is).

Over de Blending Facility

De nieuwe aanvraagronde is onderdeel van de CEF-Transport ‘Blending Facility’. Deze faciliteit wijkt af van de reguliere subsidierondes van het CEF-Transport programma. Bij deze blending call kunnen partijen namelijk alléén subsidie aanvragen als het project ook financiering ontvangt -zoals een lening, schuld, vordering, of andere terugbetaalbare vorm van steun- van de Europese Investeringsbank (EIB), het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) of andere private financiële instellingen. Op die wijze wil de EU ook private investeerders en financiële instituten betrekken bij projecten die bijdragen aan de realisatie van een duurzame, efficiënte Europese transportsector.

Welke projecten kunnen worden ingediend?

De huidige aanvraagronde van de Blending Facility staat open voor projecten gericht op:

  • uitrol van het ERTMS (European Railway Traffic Management System)
  • uitrol van alternatieve brandstoffen.

In beide gevallen gaat het uitsluitend om zeer omvangrijke investeringsprojecten (‘works’). Er is hier dus geen subsidie mogelijk voor voorbereidende ‘studies’ zoals bij een reguliere CEF-Transportronde.

Financiële bepalingen

De aan te vragen CEF-Transport subsidie moet een omvang hebben van minimaal 1 miljoen euro. Een ‘Implementing Partner’ moet tenminste 5 miljoen euro van de totale projectkosten financieren. Dit zijn bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank (EIB) of andere instellingen -zoals nationale promotiebanken- die belast zijn met de besteding van financiële middelen van de EU. Tevens geldt dat de omvang van de EIB-leningen voor projecten tenminste 12,5 miljoen euro moet bedragen. Voor kleinere projecten wordt bundeling aangeraden via een bemiddelingsplatform, zoals EFSI.

Budget en deadline(s)

Het subsidiebudget voor deze ronde bedraagt 198 miljoen euro. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over beide thema’s. Het indienen van subsidieaanvragen is in principe mogelijk tot maart 2021, echter zolang het beschikbare subsidiebudget reikt.
De eerste indieningsmogelijkheid staat open tot 14 februari 2020. Zolang er budget over is, volgen er dan nog nieuwe sluitingsdatums op respectievelijk 15 mei 2020, 28 augustus 2020, 13 november 2020 en 15 februari 2021.

Financieel commitment als voorwaarde

Om CEF-Transport subsidie te kunnen aanvragen binnen de Blending Facility, moet de aanvrager eerst in een ‘project-pijplijn’ komen door zijn project te laten toetsen door een aangewezen ‘Implementing Partner’. Voor Nederlandse indieners is dat op dit moment alleen de EIB. Het is echter de bedoeling dat er op korte termijn ook andere partijen zullen volgen (zoals de nationale investeringsbank Invest-NL). Een succesvolle toetsing alsmede een toezegging van financieel commitment door de betrokken ‘Implementing Partner’ zijn dus belangrijke basisvoorwaarden om te kunnen starten met een aanvraag voor de CEF-Transport subsidie.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u betrokken bij grote investeringsprojecten op het gebied van ERTMS of alternatieve brandstoffen en wilt u meer weten over de ‘blended’ subsidieronde? Of bent u geïnteresseerd in andere subsidiemogelijkheden binnen het CEF-Transport programma? Onze experts van het PNO-Transportteam denken graag met u mee. Bel 088-8381381 of stuur een kort bericht.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement