Overheid werkt aan duurzame mobiliteit


In het kader van het Klimaatakkoord werkt het kabinet aan een uitgebreid maatregelenpakket op het gebied van duurzame mobiliteit. Eind augustus verscheen een Kamerbrief van Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over de voortgang. In onderstaand artikel zet PNO de belangrijkste plannen en beoogde maatregelen op een rij.

Thema’s voor duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit bestrijkt een breed gebied. De nieuwe maatregelen waaraan de overheid momenteel werkt, hebben betrekking op vier thema’s. Het gaat om:

 1. duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit
 2. elektrisch personenvervoer
 3. verduurzaming van logistiek (inclusief duurzaam inkopen overheden)
 4. verduurzaming van personenmobiliteit (inclusief regionale aanpak)

Niet bij elke maatregel is sprake van subsidieverstrekking. Het gaat ook om beleidsdoelen, afspraken of om nieuwe regelgeving. Dat kunnen nieuwe subsidieregelingen zijn, of andere vormen van stimulering, zoals fiscale voordelen, leningen of adviestrajecten.

Duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit

Om de transportsector te vergroenen is een snelle transitie nodig naar 0% fossiele brandstoffen. Zero-emissie vervoer vraagt om inzet van (duurzaam opgewekte) elektriciteit en waterstof. Daarnaast is een breed scala aan andere duurzame energiedragers nodig. Op dit moment legt de overheid de laatste aan twee nieuwe maatregelen:

 • Met ingang van 1 oktober gelden er nieuwe regels voor het rijden op E10 (benzine met maximaal 10% duurzame bio-ethanol).
 • Interessanter vanuit subsidieoogpunt zijn de plannen voor een compensatieregeling voor bio-LNG. De nieuwe subsidie is een vervolg op de eerdere fiscale teruggaveregeling, en gaat de LNG-truckmarkt helpen bij de transitie naar bio-LNG. Waarschijnlijk blijft het teruggaafbedrag ongewijzigd (12,5 cent per kilo LNG) en krijgt de subsidieregeling een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Elektrisch personenvervoer

Rondom elektrisch rijden zijn er verschillende plannen in voorbereiding:

 • In het nieuwe Belastingplan 2020 komt er extra aandacht voor de fiscale stimulering van elektrische auto’s.
 • Voor particulieren komt er in de loop van 2020 een aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische middenklasse personenauto’s. Deze subsidie start waarschijnlijk pas medio 2020.
 • In 2021 (misschien al in 2020) komt er een stimuleringspakket voor de tweedehandsmarkt. De details zijn op dit moment nog onzeker, maar de overheid denkt aan subsidies voor laadtegoeden, voor laadvoorzieningen, en een ‘batterij-check’ voor (alle) tweedehands elektrische voertuigen.
 • 21 gemeenten starten dit jaar nog met de aanleg van 45 slimme laadpleinen (‘vehicle-to-grid’). Zij ontvangen daarvoor een bedrag van in totaal 5 miljoen euro.
 • Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) die laadpunten willen realiseren op een gedeeld parkeerterrein kunnen sinds kort een beroep doen op een lening bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Verduurzaming van logistiek

Bij het goederenvervoer is er veel aandacht voor het verbeteren van de ‘stadslogistiek’. De komende jaren gaan de grotere steden werken aan het realiseren van zero-emissie zones, en efficiëntere aansluitingen op het achterland. Deze plannen staan centraal in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (gereed eerste kwartaal van 2020). Bij gemeenten ligt de nadruk op de inkoop van elektrische of zero-emissie voertuigen (voor het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en reinigingsvoertuigen) en op het realiseren van laad- en tankinfrastructuur die daarvoor nodig is.

Interessanter voor ondernemers zijn de plannen voor een subsidie voor de aanschaf (en mogelijk ook lease) van zero-emissie bestel- en vrachtwagens. Over dit nieuwe stimuleringsprogramma is nog niet veel bekend. De regeling moet in 2020 van start gaan. Toekomstige PNO-subsidieflitsen besteden hier uitvoerig aandacht aan zodra er meer nieuws bekend is.

Nog niet aangemeld voor onze wekelijkse subsidieflits? Meld je dan hier aan en blijf op de hoogte van de belangrijkste subsidieontwikkelingen.

Verduurzaming van personenmobiliteit

Gemeenten en provincies voeren veel van de beoogde maatregelen op dit gebied uit. Bijvoorbeeld op het gebied van fiets- en parkeerinfrastructuur, laad- en waterstoftankinfrastructuur, concepten rondom ‘autodelen’, of zero-emissiezones en stadslogistiek. Dit gebeurt via samenhangende, op de regio afgestemde plannen ter uitvoering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Een nieuw MIRT-overzicht 2020 verschijnt op Prinsjesdag (als bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds).

Meer weten?

De komende tijd verwachten wij nog veel nieuwe interessante (subsidie-)ontwikkelingen op de bovenstaande gebieden. Is uw bedrijf of organisatie actief op het gebied van logistiek en duurzaam vervoer? Informeer gerust wat PNO voor u kan betekenen. Onze subsidie-experts zijn op de hoogte van alle relevante subsidiekansen. Van transport tot infrastructuur en van duurzame mobiliteit tot energiebesparing. Of het nu gaat om Europese, nationale of regionale subsidies. Meer weten? Bel 088-838-1381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement