Effectief gemeentesubsidies inzetten

Veel gemeenten maken gebruik van subsidies om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Een subsidieregeling is een effectief instrument, mits het aan bepaalde eisen voldoet.

Doelen en uitwerking vooraf scherp vaststellen

Voordat kan worden gestart met het uitwerken van een subsidieregeling is het noodzakelijk om scherp te bepalen welke partij(en) de beleidsspeerpunten kunnen realiseren. Burgers of bedrijven zijn al twee heel verschillende doelgroepen, en daarbinnen kunnen nog tal van subgroepen worden gedefinieerd. Marktonderzoek om te weten wie de stakeholders zijn die het beleid kunnen effectueren, kan hierbij goede diensten bewijzen.

Daarnaast is van belang heldere uitgangspunten te bepalen. Hierbij is het belangrijk om vooruit te kijken – over de looptijd van de regeling heen. De vraag is namelijk niet alleen welk gedrag of welke ontwikkeling moet worden gestimuleerd, maar ook of dat beleid effectief is: nu en over vijf jaar.

Tot slot moet worden gekeken of de subsidieregeling past in het subsidiekader van de gemeente, en hoe het beoogde beleid past binnen de landelijke en regionale subsidiekaders.

Een subsidieregeling opzetten

Het is verstandig om, voor het opstellen van een subsidieregeling, de volgende route te bewandelen:

Houd alle opties open: wordt het een structurele subsidieregeling, een eenmalige (ad-hoc-)subsidie, kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven of is er een combinatie mogelijk?

  • Doe onderzoek naar de effectiviteit van beoogd beleid bij de stakeholders (marktverkenning).
  • Beoordeel de houdbaarheid van de beoogde subsidieregeling in relatie tot de bestaande (regionale) subsidiemaatregelen.
  • Stem inhoudelijk af met alle betrokken partijen en afdelingen.
  • Zorg voor het (laten) uitvoeren van staatssteunonderzoek.
  • Formuleer de (concept)regeling en bijbehorende beslisdocumenten zoals gemeenteraads- of collegevoordrachten.
  • Bereken vooraf de administratieve lastendruk van de subsidieregeling in de uitvoeringsfase.
  • Stel de benodigde formats op zoals webteksten en aanvraagformulieren.

Uw stimuleringsbeleid effectiever maken?

Juristen van PNO Consultants hebben al diverse gemeenten geholpen met het opstellen van stimuleringsbeleid, waarbij zij de hiervoor genoemde lijn hebben gevolgd. Overweegt u binnen uw gemeente een subsidieregeling in te zetten, dan kunt ook u gebruikmaken van hun kennis en ervaring. Door deze aan te vullen met de eveneens binnen PNO aanwezige expertise op gebieden zoals energie en milieu, zorg en logistiek weet u zich verzekerd van een breed en gedegen advies over de ontwikkeling die u wilt stimuleren.

Klankborden met een van onze juristen? Neem contact op.