EFRO-gelden beschikbaar voor CO2-reductieprojecten

Binnenkort kunnen voor projecten op het gebied van CO2-reductie en energiebesparing in verschillende provincies weer aantrekkelijke subsidies worden aangevraagd. Het gaat om verschillende regelingen, elk met hun eigen voorwaarden, die allemaal worden gefinancierd met gelden vanuit het Europese EFRO-fonds voor regionale ontwikkeling. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden per regio.

Slimme CO2-reductie in Gelderland en Overijssel

Vanaf 16 mei start een nieuwe subsidieregeling voor slimme CO2-reductieprojecten in Gelderland en Overijssel. De subsidie kan oplopen tot 2 miljoen euro per samenwerkingsproject. De subsidie is interessant voor partijen die werken aan innovatieve CO2-besparingsprojecten. Het kan dan gaan om R&D-werkzaamheden (zoals het ontwikkelen van nieuwe producten of processen) maar nadrukkelijk ook nog om het uittesten en demonstreren van een innovatie. Bijvoorbeeld in de vorm van een pilot met praktijktesten, een demonstratie in een testomgeving, of een proeftuin waar de innovatie wordt gefinaliseerd voor de marktintroductie.

De regeling is vooral interessant voor partijen die werken aan innovaties op het gebied van:

 • energieopslag, hernieuwbare energiebronnen, slimme distributiesystemen
 • energiereductie voor openbare gebouwen en de woningbouwsector
 • hergebruik van grondstoffen/mineralen
 • het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen.

Belangstellende bedrijven die als technologieontwikkelaar of testgebruiker werken aan slimme CO2-innovaties kunnen vrijblijvend contact opnemen met PNO. Dit geldt ook voor andere partijen met plannen voor CO2-reductieprojecten, zoals gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, en kennisinstellingen.

Een koolstofarme economie in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland wordt gewerkt aan een nieuwe subsidie voor projecten rondom koolstofarme energieprojecten in de regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De subsidies kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project. De start van de subsidieregeling wordt verwacht in juni 2019.

Deze regeling is interessant voor bedrijven die:

 • actief zijn op het gebied van energie-innovatie (de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van energiebesparing, energie-efficiency of duurzame energieproductie)
 • hun innovatie nu klaar hebben voor de fase van testen, demonstratie en eerste toepassing
 • concrete ideeën hebben voor een eerste slimme uitrol in de ‘gebouwde omgeving’ (bedrijventerrein, woonwijk, recreatiegebied)
 • kunnen aantonen dat de innovatie daarna goede kansen biedt voor grootschalige toepassing.

Noord-Nederland

Ook voor de regio Noord-Nederland wordt hard gewerkt aan een subsidieregeling voor CO2-reductieprojecten in Drenthe, Friesland en Groningen. Veel details zijn nog niet bekend, maar de nieuwe regeling moet 15 mei gereed zijn, en het subsidiebudget zal worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. Daarom komen wij nu graag al in contact met bedrijven die werken aan nieuwe en kansrijke CO2-besparende innovaties, die in de laatste fase zitten van de productontwikkeling en R&D, en (bijna) klaar zijn om te worden getest in een praktijkomgeving of proeftuin. De subsidie vergoedt 35% van de projectkosten. Bij de vorige ronde gold geen maximum subsidiebedrag.

PNO heeft ruime EFRO-expertise

Een EFRO-subsidie is vaak niet de eerste regeling waaraan wordt gedacht bij innovatieve energieprojecten met CO2-besparing, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat er interessante subsidiemogelijkheden kunnen liggen. De specifieke expertise voor het aanvragen van een EFRO-subsidie voor CO2-reductieprojecten is bij PNO ruimschoots in huis. Ook kunnen wij helpen bij het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners binnen (of juist buiten) de regio. Leg ons uw plannen voor, per telefoon 088-8381381 of via het onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement