Gemeentelijke warmtenetten en staatssteunproblematiek

Tijdens de ‘warmteweken’ van het Nationaal Warmte Congres 2020 heeft PNO samen met Firan, dienstverlener in energie infrastructuur, een interessante workshop verzorgd over de staatssteunproblematiek bij de financiering van gemeentelijke warmtenetten. Deze samenwerking heeft ook een zeer informatief whitepaper opgeleverd, dat u via dit artikel kunt downloaden.

Complexe vraagstukken

In steeds meer gemeenten wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en gebieden. Gemeenten die de mogelijkheden verkennen voor een warmtenet krijgen te maken met allerlei complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld over samenwerking, financiering en wet- en regelgeving. Een terugkerend thema hierbij is de vraag of er sprake is van staatssteun als een gemeente een financiële bijdrage levert aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een warmtenet.

Whitepaper met stappenplan

Wanneer zijn financiële instrumenten van decentrale overheden, zoals leningen, garanties en subsidies, aan te merken als (on)geoorloofde staatssteun? Welke criteria en vrijstellingen gelden er voor geoorloofde staatssteun aan de ontwikkeling van warmtenetten? Welke voorwaarden en aandachtspunten zijn daarbij van belang? In een informatief whitepaper van Firan, dat is opgesteld met hulp van PNO Consultants, worden aan de hand van een praktisch stappenplan routes gegeven om staatssteunproof steun te verlenen.

Het whitepaper geeft een overzicht van de thema’s die te maken hebben met de actuele wet- en regelgeving. Vervolgens krijgen gemeenten (en andere decentrale overheden, zoals provincies) in twee stappen de inzichten en handvatten om te beoordelen of er in een concrete situatie sprake zou zijn van geoorloofde staatssteun. Download het whitepaper ‘Regels en aandachtspunten voor staatssteun’ hier.