Maak uw industrieprocessen schoner met de GIST-subsidie

Het ‘schoner’ maken van industrieprocessen is beslist niet onmogelijk, want er komen steeds meer innovaties die kunnen zorgen voor een efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Toch laten ondernemers zich nog vaak afschrikken door de kosten en de technische risico’s.  Industriebedrijven in het zuiden van ons land kunnen echter gebruikmaken van een aantrekkelijke subsidieregeling, die onlangs is geopend voor aanvragen.

De subsidieregeling heeft de roepnaam GIST, wat staat voor ‘Growing Industry through a Sustainability Transition’. Het gaat om een project binnen het Europese programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland, dat mede wordt gefinancierd vanuit het EFRO-programma  (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Voor wie is de GIST-subsidie bedoeld?

De GIST-regeling is interessant voor industriebedrijven die hun productieprocessen schoner en duurzamer willen maken. Verder moeten zij in elk geval:

  • behoren tot de proces- of maakindustrie
  • gevestigd zijn in de provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, of in Vlaanderen (België)
  • bereid zijn om te investeren in een innovatieve technologie of een ‘cleantech-oplossing’.

De subsidie kan worden aangevraagd door individuele mkb’s, maar ook door het grootbedrijf en door samenwerkingsverbanden. Bedrijven die niet zijn gevestigd in de genoemde gebieden vallen buiten de doelgroep van de GIST-subsidie (al kunnen zij soms een beroep doen op vergelijkbare subsidieregelingen).

Welke innovaties kunnen GIST-subsidie krijgen?

De GIST-subsidie is bedoeld voor bedrijven die zich oriënteren op een innovatietraject. Belangrijk daarbij is dat de innovatieplannen moeten voldoen aan drie voorwaarden:

  • Ten eerste moet de beoogde innovatie zijn gericht op een efficiënter gebruik van energie of grondstoffen bij uw bedrijf. Bijvoorbeeld door minder watergebruik, door het opwekken of opslaan van energie, of via het slim hergebruiken of distribueren van energie.
  • Ten tweede moeten er technologie-investeringen nodig zijn om de innovatie te realiseren. Die investeringen mogen gericht zijn op een geheel nieuwe technologie, of op ‘wezenlijk nieuwe’ toepassingen van bestaande technische producten, processen of diensten.
  • Ten derde: de ondernemer wil -voordat hij een investeringsbesluit kan nemen- eerst een  haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Voor deze studie is de GIST-subsidie bedoeld.

De haalbaarheidsstudie is hier dus een voorbereidend onderzoek naar de haalbaarheid van de voorgenomen investering/innovatie. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij (een kennisinstelling, laboratorium, onderzoeksbureau etcetera).

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 15.000 euro voor ‘lichte’ haalbaarheidsstudies, en zelfs tot 120.000 euro voor meer grootschalige haalbaarheidsstudies. Belangrijkste doel van de GIST-subsidie is het overbruggen van de ‘Valley of Death’ voor goede duurzame technologische innovaties, die anders de markt niet zouden bereiken door de hoge ontwikkelkosten of technische risico’s.

Belangstelling?

De huidige subsidieronde staat open voor aanvragen tot en met 30 november 2018. Het subsidiebudget wordt verdeeld volgens het tenderprincipe: de beste projecten gaan voor. Het Energieteam van PNO kan helpen bij het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Neem gerust contact op. Wij vertellen u graag meer.