Glastuinbouw krijgt extra subsidie-impuls voor energiebesparing

De Nederlandse glastuinbouwsector investeert volop in energie besparende maatregelen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) subsidieert deze investeringen via de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw. Vanwege grote belangstelling vanuit de sector heeft het ministerie besloten dit jaar nog eens vijf miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

Energie besparen met nieuwe technieken

In onze kassen vergen warmte en belichting veel energie. Dit blijkt wel uit het feit dat de sector goed is voor zo’n tien procent van het totale Nederlandse aardgasverbruik. Maar de sector werkt ook hard aan energiebesparing. Daarvoor zijn allerlei maatregelen bedacht en technieken ontwikkeld – denk bijvoorbeeld aan aansluiting op een biogasnetwerk, toepassing van energiezuinige luchtbehandelingssystemen en vervanging van traditionele belichting door LED-belichting.

Glastuinbouwbedrijven omarmen de nieuwe technieken en willen graag investeren. Het ministerie van LNV beloont deze investeringsbereidheid via de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw. Jaarlijks gaan er miljoenen euro’s naar de sector, waarbij een bedrijf tot 500.000 euro in de wacht kan slepen voor een effectieve energiebesparingsmaatregel. De uitvoering van de regeling is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een subsidieregeling met mogelijkheden…

Voor de regeling heeft LNV nu vijf miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt nog eens boven op de zeven miljoen euro die het ministerie eerder dit jaar al beschikbaar stelde via een extra openstelling, deze loopt tot en met 1 december 2021. Het subsidieplafond komt hiermee dus op twaalf miljoen euro. Technieken die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

  • hogedruk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling (druppelgrootte maximaal 5 micrometer)
  • energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating
  • vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

…maar ook met beperkingen

Het maximale subsidiebedrag varieert wel per maatregel. Zo kan een glastuinbouwbedrijf (of een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven) tot 500.000 euro subsidie krijgen voor het vervangen van SON-T belichting door LED-belichting. Maar voor bijvoorbeeld een hogedruk vernevelingsinstallatie is per bedrijf of samenwerkingsverband maximaal 100.000 euro beschikbaar.

Bovendien zijn binnen de regeling nog veel bijzondere (lees: beperkende) bepalingen van kracht. Deze hebben vooral te maken met de effectiviteit van een energiebesparende maatregel: als bijvoorbeeld de nieuwe LED-belichting onvoldoende energievoordeel oplevert ten opzichte van de oude belichting, is subsidie niet mogelijk.

Weten waar u aan toe bent?

Heeft u plannen om in uw glastuinbouwbedrijf vernieuwingen door te voeren op energiegebied? Maar wilt u wel eerst helderheid over eventuele subsidiemogelijkheden? De consultants van PNO helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement