Nieuwe marktplaats voor innovators in health gelanceerd

UTILE, een online marktplaats voor innovatieve organisaties in de life sciences & health-sector, is deze week gelanceerd. Hier zijn onder meer de eerste commerciële kansen tot investeren, samenwerken, en licenties te vinden die voortkomen uit door FP7 en Horizon 2020 gefinancierde health-projecten. PNO Consultants is lead-partner in het project.

Snoepwinkel voor health-innovators

Voor de lancering van de UTILE marketplace heeft de werkgroep een studie verricht naar alle gerealiseerde health-projecten die vanuit Horizon 2020 en diens voorganger FP7 financiering hebben ontvangen. Dit heeft een database opgeleverd met veelbelovende onderzoeksresultaten die wachten om verder te worden opgepakt. Via de website kunnen partijen verder onderzoek afspreken of een partnerschap starten voor verdere commerciële uitwerking. Voor bedrijven en organisaties die actief zijn in deze sector als business-developer is deze marktplaats een echte snoepwinkel, omdat veel duur voorwerk al is verricht. Op dit moment bevat de database zeven commerciële kansen. De projectgroep is nog bezig met de verdere inventarisatie van onderzoeken om de database meer te kunnen vullen.

Trainingen en meet-ups

Behalve veelbelovende onderzoeksresultaten heeft UTILE partijen uit de sector meer te bieden. Zo biedt de marktplaats gratis trainingen aan, gericht op het effectief vermarkten van de onderzoeksresultaten. Deze trainingen op het gebied van IPR-magement (intellectual property rights), commercialisatie, toegang tot financiering en pitching sluiten goed aan op de behoeften van innovators. Daarnaast organiseert het platform zogenaamde meet-ups waar business-developers en investeerders deze innovators kunnen ontmoeten.

Versnelling productontwikkeling

De marktplaats moet een belangrijke bijdrage leveren aan de valorisatie van door de EU gefinancierde life sciences & health-onderzoeken. Er is veel goed onderzoek beschikbaar, maar de EU-investeringen worden pas echt in resultaten omgezet als het onderzoek zijn weg naar de markt heeft gevonden. De kans is dan ook groot dat dit initiatief in andere sectoren navolging zal vinden.

PNO Life Sciences & Health onder de vlag van ttopstart

Innovatie en life sciences & health gaan hand in hand. Omdat de mens zelf centraal staat in deze sector dienen oplossingen altijd van hoogwaardige kwaliteit te zijn. Dit geldt ook voor elke schakel die onderdeel is van het innovatieproces. Daarom werken onze life sciences & health-consultants onder de vlag van ttopstart: specialist en co-creator op het gebied van medische innovatie.

Meer weten over UTILE?

Neem een kijkje op de UTILE marketplace. U kunt al zoekopdrachten uitvoeren; om de resultaten nader te bekijken, hoeft u zich alleen maar aan te melden op het platform. Heeft u vragen over dit initiatief? Neem contact met ons op.