Horizon 2020 onder de loep: chemiesector

In de nieuwe artikelreeks ‘Horizon 2020 onder de loep’ wordt bekeken hoe diverse sectoren hun innovatieve projecten kunnen financieren met behulp van Horizon 2020. De chemiesector komt als eerste aan bod.

Innovatie in de chemie

De Europese chemiesector innoveert volop om concurrerend te blijven. Dit zijn innovaties die de efficiëntie en duurzaamheid van productieprocessen verhogen, zoals het opnieuw inzetten van reststromen in het proces, het toepassen van energie-efficiënte apparatuur en het slimmer exploiteren van de installaties. Maar ook richt de chemie zich op meer radicale innovatie, zoals procesintensificatie, circulaire en biobased producten en het toepassen van biotechnologie om nieuwe producten te maken. Voor al deze thema’s biedt Horizon 2020 mogelijkheden om, in samenwerking met andere Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen, innovatieprojecten uit te voeren met Europese financiële steun.

Welke Horizon 2020-programma’s zijn van toepassing?

Met een enorme variëteit aan chemische bedrijven, groot en klein, is er vanzelfsprekend een groot aantal Horizon 2020 (deel)programma’s dat interessant kan zijn voor de financiering van innovatieve projecten. De belangrijkste zijn hieronder op een rij gezet:

  • Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (NMBP): Dit werkprogramma van Horizon 2020 is bijna in zijn geheel relevant voor de chemische industrie en financiert innovaties op een aantal gebieden zoals nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie en duurzame procestechnologie.
  • Binnen Horizon zijn twee publiek-private partnerships (PPP’s, samenwerkingen tussen de Europese Commissie en de industrie) relevant:
    • SPIRE, of voluit PPP Sustainable Process Industry through Resource & energy Efficiency, is een bijzonder onderdeel binnen Horizon 2020. Deze PPP heeft tot doel om processen efficiënter te maken en grondstofverbruik terug te dringen.
    • Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU): Deze PPP richt zich op de transitie naar een op biomassa gebaseerde economie (biobased economy) en stimuleert onder andere de productie van biobased materialen, inzetten van uitdagende soorten biomassa (zoals afval en houtachtige stromen) voor het maken van biobased producten en het winnen van eiwitten uit reststromen.
  • Fast Track to Innovation (FTI): Dit programma geeft financiering aan ‘close to market, business driven’ projecten. Ofwel: innovaties die nog niet op de markt zijn, maar die een grote potentie hebben om het binnen drie jaar te ‘maken’. Het programma staat open voor voorstellen in elk technologie- of toepassingsgebied.
  • SME-Instrument: Dit programma ondersteunt zeer innovatieve mkb’s in twee fases van hun innovatieproces. Fase 1 financiert de eerste stappen in een innovatietraject zoals een haalbaarheidsonderzoek, risicoanalyse of IP-strategie. Fase 2 financiert de stappen om het idee gereed te maken voor marktintroductie zoals doorontwikkeling, testen, ontwikkeling van een proeflijn of opschaling.

Horizon 2020: van idee tot uitvoering

Aan het opstellen en schrijven van een Horizon 2020-subsidieaanvraag, waarbij PNO u natuurlijk graag van dienst is, gaat een heel innovatietraject vooraf. Een project begint immers met een innovatief idee dat moet worden gevormd en worden uitgewerkt. Om te weten of een idee echt innovatief of kansrijk is, is het handig om bijvoorbeeld eerst een technologie- en marktanalyse uit te laten voeren. Op basis hiervan kan vervolgens een sterk project worden ontwikkeld met de juiste partners waarvoor een aanvraag binnen een van bovengenoemde of andere relevante programma’s kan worden ingediend. Natuurlijk helpen we u ook met het opzetten van een innovatie-exploitatieplan of een disseminatie- en communicatiestrategie.

Kortom, wilt u meer weten over Horizon 2020, onze chemieprojecten of onze innovatiediensten voor de chemiesector? Neem dan contact op. Onze chemieconsultants en innovatiespecialisten helpen u graag verder.