Horizon 2020: innovatie-waardeketen verbeteren

We zijn ruimschoots halverwege het Horizon 2020-programma. Dit programma, dat begon in 2014, heeft al miljarden euro’s uitgegeven en duizenden organisaties geholpen om hun innovatiehorizon uit te breiden. Toch concluderen wij dat Horizon 2020 nog niet zo veel impact heeft als het zou kunnen hebben. Wij onderzochten het programma en kwamen tot de conclusie dat er drie sleutelfactoren zijn waarmee Horizon 2020 zijn effectiviteit kan vergroten. In deel 1 van deze serie: verbeter het proces van idee naar projectvoorstel.

Horizon 2020 en de innovatie-waardeketen

Horizon 2020 is opgezet om een impact te hebben op het Europese innovatielandschap. Hoewel het innovatief potentieel en de ambitie van het programma hun weerga niet kennen binnen Europa, lijdt Horizon 2020 ook aan verschillende inefficiënties. Wij zien die vooral in het proces van idee tot exploitatie, dat aan de basis staat van alle R&D- en innovatietrajecten. Deze ‘innovatie-waardeketen’ bestaat uit een aantal stappen:

  • Een idee wordt geboren en moet omgevormd worden tot een projectvoorstel.
  • Een project vindt plaats en levert resultaten op.
  • De resultaten van een project worden naar de markt gebracht.
    Horizon 2020 stelt funding beschikbaar voor de meeste stappen in deze innovatie-waardeketen.

Waar Horizon 2020 moeite mee heeft: van idee naar project

Zelfs met de funding vanuit Horizon 2020 gaat de innovatie-waardeketen niet moeiteloos van punt A naar punt Z. Sterker nog, wij hebben op drie haltes in deze ‘route’ zelfs projecten zien falen: ze falen om impact te hebben, of falen zelfs om überhaupt de tekentafel te verlaten. Dat zou niet acceptabel moeten zijn. Een van de punten waar het beleid aanpassing nodig heeft, is de vertaling van ideeën (voorstellen) naar projecten. Voor innovators werpt het programma twee struikelblokken op voor innovatie:

  • Het is vaak tijdrovend om een aanvraag te doen. Ook de doorlooptijden voor de beoordeling en goedkeuring van een aanvraag zijn vaak lang.
  • Projectmanagement en disseminatie- en exploitatiestrategieën zijn notoir ingewikkeld om te maken, waardoor sommige organisaties hun innovatiekansen mislopen.

Mogelijke oplossingen voor de knelpunten in deze fase

Wij zien twee mogelijke oplossingen die het Horizon 2020-programma kan inzetten om deze struikelblokken weg te nemen:

  • Versimpel de projectmanagementstructuur door gestandaardiseerde projectmanagement-eisen toe te voegen. Dit is al verplicht voor professionals in veel EU-landen. Een vereiste zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een organisatie alleen gecertificeerde projectmanagers projectmanagement mag laten doen in het project; denk aan een PRINCE2-certificering. Door deze vereisten toe te voegen, zou het schrijven van een aanvraag minder tijd moeten kosten. Maar, dat moet wel gezegd worden: de vereisten moeten wel reëel zijn. Aan irreële eisen heeft niemand iets.
  • Standaardiseer de eisen voor disseminatie- en exploitatiestrategieën. Dit is echter moeilijker dan het standaardiseren van managementeisen, omdat elke markt verschillend is en er geen standaard-methodologieën (zoals PRINCE2) zijn om bij aan te sluiten. Toch zouden er een aantal algemene regels en maatregelen van toepassingen kunnen zijn. Denk aan het verplichten van bedrijven om exploitatiepartners erbij te betrekken die voldoende ervaring en een track-record hebben.

Met onze diensten helpen we onze klanten graag door de ‘aanvraag-patstelling’ die nu soms ontstaat. Toch denken we dat onze klanten er meer baat bij zouden hebben als Horizon 2020 standaardisering zou introduceren in het aanvraagproces.

Meer lezen over onze verbeterpunten voor Horizon 2020?

In ons ePaper over Horizon 2020 vindt u onze overige oplossingen voor knelpunten binnen Horizon 2020. Download de ePaper.