Horizon 2020: verbeter de vertaling van resultaten naar marktexploitatie

We zijn ruimschoots halverwege het Horizon 2020-programma. Dit programma, dat begon in 2014, heeft al miljarden euro’s uitgegeven en duizenden organisaties geholpen om hun innovatiehorizon uit te breiden. Toch concluderen wij dat Horizon 2020 nog niet zo veel impact heeft als het zou kunnen hebben. Wij onderzochten het programma en kwamen tot de conclusie dat er drie sleutelfactoren zijn waarmee Horizon 2020 zijn effectiviteit kan vergroten. In deel 3 van deze serie: zorg voor een efficiëntere vertaling van resultaat naar marktexploitatie.

Valorisatie is een probleem in Horizon 2020

In FP7 – de voorloper van Horizon 2020 – bleek al dat zo’n 80% van gesubsidieerde Health-projecten niet gevaloriseerd is. Horizon 2020 lijdt aan datzelfde gebrek aan valorisatie: veel interessante innovaties die worden ontwikkeld, bereiken de markt niet. Soms zijn stakeholders onvoldoende betrokken geweest in het innovatieproces, waardoor er een mismatch is tussen vraag en marktaanbod. Soms ook hebben consortiumleden te weinig ervaring met marktimplementatie. Op papier heeft Horizon 2020 al wat stappen gemaakt om de exploitatiekracht van innovaties te vergroten:

  • Het belang van de exploitatiestrategie is verhoogd.
  • Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is de betrokkenheid van de volledige waardeketen.
  • Het programma raadt aan een innovatiemanager binnen het projectteam aan te stellen.

Hoewel deze criteria de marktoriëntatie en effectiviteit van deze EU-subsidie hebben vergroot, zijn ze in de praktijk nog steeds onvoldoende voor een optimale exploitatie van innovaties. Meer focus op marktintroductie is noodzakelijk.

Mogelijke oplossingen voor betere marktexploitatie

Om de valorisatie van innovaties binnen Horizon 2020 te vergroten, zou binnen het programma kunnen worden gedacht aan de volgende oplossingen:

  • Stel projectevaluatie en publicatie binnen een online marktplaats verplicht. Evalueer projecten nadat zij zijn geëindigd, om ervoor te zorgen dat veelbelovende projectresultaten extra aandacht en ondersteuning krijgen om toegang te vinden in de markt. Ons UTILE platform is een stap in die richting, door actief innovatiepartijen samen te brengen binnen Life Sciences & Health.
  • Overweeg te kiezen voor open ‘bottom up’ calls die gedreven worden door echte marktbehoeften en die minder administratieve lasten en toelatingsvoorwaarden hebben. Denk bijvoorbeeld aan Fast Track to Innovation (FTI): dit programma geeft ruimte aan innovatieprojecten met een goed marktperspectief en kleine, beheersbare consortia.
  • Overweeg te kiezen voor flexibelere, onderzoeksgedreven projecten, gebaseerd op sterke marktvoorwaarden en geleid door gebruikers, met duidelijke tussentijdse onderzoeksresultaten (een soort ‘Fast Track in Research’). Versterk de mogelijkheid om een onderzoeksproject tussentijds stop te zetten als deze tussentijdse mijlpalen niet zijn behaald, en er geen haalbare alternatieven zijn.

Meer lezen over onze verbeterpunten voor Horizon 2020?

In ons ePaper over Horizon 2020 vindt u onze overige oplossingen voor knelpunten binnen Horizon 2020. Download de ePaper.