Invest International neemt internationale RVO-regelingen over

De nieuw opgerichte organisatie Invest International heeft sinds 1 oktober de uitvoering en het management van een aantal internationale subsidieregelingen overgenomen van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De wijziging is vooral van juridische aard en leidt niet tot grote veranderingen.

Wat is Invest International?

Het idee achter Invest International gaat terug tot 2019. De huidige aandeelhouders, het Nederlandse ministerie van Financiën en FMO (Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) richtten toen een joint venture op. Het doel hiervan is het bieden van ondersteuning aan bedrijven in Nederland met internationale activiteiten gerelateerd aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De investeringen die deze bedrijven doen, zijn vaak risicovol en moeilijk financierbaar op de financiële markten. Invest International moet de financieringsmogelijkheden van dit soort investeringen vergroten.

Om welke subsidieregelingen gaat het?

De subsidieregelingen die verhuizen, zijn de volgende:

 • Dutch Good Growth Fund (DGGF): voor bedrijven die zakendoen in opkomende markten en ontwikkelingslanden biedt de overheid ondersteuning met leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Investeren, Importeren, Exporteren en Investeringsfondsen.
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF): biedt leningen, garanties en exportfinanciering voor bedrijven die in het buitenland ondernemen. Er zijn drie onderdelen: Investeren, Importeren en Exporteren. DTIF staat open voor alle landen, behalve de DGGF-landen.
 • Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO): bedoeld voor bedrijven die willen meedoen met een aanbesteding voor de uitvoering van publieke infrastructuur.
 • Develop2Build (D2B): bestemd voor het in ontwikkelingslanden en opkomende markten voorbereiden van een infrastructuurproject op een aanbestedingstraject. De regeling richt zich op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur in de sectoren Voedselzekerheid (SDG 2), Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SDG 3), Water (SDG 6) en Klimaat (SDG 13).
 • Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE): draagt bij aan de financiering van publieke infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden in de sectoren Voedselzekerheid, Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Water en Klimaat.

Wat verandert er voor bedrijven?

Voor u als bedrijf verandert er eigenlijk niet veel, alleen de naam en de juridische structuur. De voorwaarden van de betreffende subsidieregelingen blijven dezelfde. Ook de rekeningnummers waarvan u subsidie ontvangt en/of aflossing en rentebetalingen doet, blijven (vooralsnog) ongewijzigd.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de beschreven wijzigingen of heeft u plannen om in het buitenland te ondernemen? We helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement