Investeren in hoogwaardige mestverwerking loont

Investeren in een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie? De nieuwe Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV) helpt u financieel op weg. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 2 miljoen euro. Gelet op de korte openstelling – van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 – zult u nú aan de slag moeten met uw subsidieaanvraag. Uiteraard helpen wij u daar graag bij.

Waarom subsidie voor hoogwaardige mestverwerking?

Als we dierlijke mest op grotere schaal gaan inzetten in de kringloop, kunnen we het gebruik van kunstmest verminderen. Op die manier dragen we bij aan het klimaatakkoord – we stoten minder broeikasgassen uit – én aan de kwaliteit van de natuur – we zorgen dat daar minder ammoniak terechtkomt. Ook komt de omschakeling naar kringlooplandbouw een stap dichterbij.

Meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een prima alternatief voor kunstmest. Om de realisatie van deze installaties in Nederland te bevorderen, is de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV) in het leven geroepen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze nieuwe regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen, of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie, kunnen in aanmerking komen voor de HMV-subsidie. De regeling is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die bij RVO geregistreerd staan als intermediair. Denk daarbij aan bedrijven die mest verhandelen, vervoeren, opslaan en/of verwerken.

Om hoeveel subsidie gaat het?

Aanvragers kunnen tot 40% van de investeringskosten vergoed krijgen (of tot 35% als het gaat om een grote onderneming). De opgevoerde kosten moeten wel direct betrekking hebben op de betreffende mestverwerkingsinstallatie. De subsidie bedraagt minimaal 125.000 euro en maximaal 2 miljoen euro. Gelet op de genoemde percentages moet de investering dus minimaal 312.500 euro zijn. Er geldt geen maximale investering – hoe hoog deze ook is, het maximale subsidiebedrag blijft 2 miljoen euro.

Een goede voorbereiding is essentieel

De subsidieregeling HMV is eerder deze maand gepubliceerd. De openstelling loopt van 1 december 2022 (12:00 uur) tot en met 12 januari 2023 (17:00 uur). Wij willen benadrukken dat een subsidieaanvraag een gedegen voorbereiding vergt. Zo moet de aanvrager informatie aanleveren over de beoogde mestverwerkingsprocessen, te verwerken mestsoorten, producten van de installatie, afzet, afvoer en capaciteit. Daar moeten bovendien nog diverse documenten aan worden toegevoegd, waaronder een planning en begroting, een financieringsplan, een aanvoerplan (met contracten) en afschriften van verstrekte vergunningen.

Niet elke installatie komt voor subsidie in aanmerking

Om HMV-subsidie te kunnen aanvragen, dient de hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet de installatie binnen drie jaar na de subsidieverstrekking in bedrijf zijn, ten minste 90% van de te verwerken mest moet dierlijke mest van staldieren zijn en er moet minimaal 24.000 ton dierlijke mest per jaar worden verwerkt. Daarnaast worden in de regeling nog diverse verwerkingsprocessen en -technieken voorgeschreven.

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt ú een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie realiseren, en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling HMV? Wij helpen u graag bij het inschatten van uw subsidiekansen en bij het voorbereiden, opstellen en compleet maken van uw aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement