JPI Urban Europe zoekt proeftuinen rondom mobiliteit

 

Binnenkort start een nieuwe Europese subsidieronde voor projecten gericht op het ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen en benaderingen rondom duurzame stedelijke mobiliteit. Het gaat om een subsidieronde vanuit JPI Urban Europe (ENUAC). De lat ligt hier hoog, maar: goede projecten maken kans op forse subsidies.  

JPI Urban Europe voor stedelijke uitdagingen

‘Urban Europe’ is de naam van een Joint Programming Initiative (JPI) dat zich richt op belangrijke stedelijke uitdagingen in Europa. Deze uitdagingen staan beschreven in de Strategic Research and Innovation Agenda (ook: SRIA 2.0). Vanuit Urban Europe verschijnen jaarlijkse ‘calls’: subsidierondes waarbij voorstellen kunnen worden ingediend voor innovatieprojecten rondom wisselende thema’s. Veel van die innovatieprojecten hebben de vorm van een ‘urban living lab’, stedelijke proeftuinen voor experimenten en onderzoek.

Call thema: Duurzame Stedelijke Mobiliteit

De nieuwe aanvraagronde van Urban Europe draait om duurzame stedelijke mobiliteit. De ronde wordt ook aangeduid als ENUAC (of voluit: de ‘ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity’ Call for Proposals). De exacte subsidievoorwaarden worden verwacht rond december/januari. Inmiddels is al wel duidelijk wat de belangrijkste punten zijn waar een goed projectvoorstel aan moet voldoen:

  • De aanvraagronde staat open voor samenwerkingsprojecten rondom het ontwikkelen en testen van innovatieve nieuwe oplossingen en benaderingen voor duurzame stedelijke mobiliteit.
  • Een project moet gericht zijn op het aandragen van nieuwe toekomstgerichte oplossingen (zoals nieuwe vervoerswijzen, -technologieën, -diensten en -concepten) voor stedelijke gebieden.
  • Het project moet bijdragen aan het verbeteren van de stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit voor alle groepen in de samenleving, én aan het duurzamer maken van stedelijke mobiliteitssystemen.
  • Een project kan bestaan uit een combinatie van onderzoek, ontwikkeling en testen (met extra aandacht voor aspecten op het gebied van milieu, economie, welzijn en gedragsveranderingen).

Subsidie voor transnationale samenwerkingsprojecten

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde bij dit subsidieprogramma. Een project moet vanaf de start kunnen rekenen op een sterke participatie van alle betrokken partijen en belanghebbenden. Om die reden kunnen alleen consortia (samenwerkingsverbanden) subsidie aanvragen. Partijen die kunnen optreden als partner in zo’n consortium zijn bijvoorbeeld: beleidsmakers, overheden, steden, regio’s, onderzoeksinstellingen, universiteiten, innovatiecentra, bedrijven, vervoerders, brancheverenigingen of maatschappelijke organisaties. Om subsidie te kunnen aanvragen moet sprake zijn van een consortium dat bestaat uit minimaal drie partijen. Die moeten bovendien afkomstig zijn uit ten minste drie deelnemende landen (behalve Nederland zijn dat: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Letland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zweden).

Subsidiebedragen, budget en deadlines

Sinds 2012 heeft Urban Europe ruim tachtig projecten gefinancierd, voor in totaal 80 miljoen euro. Het budget voor de komende subsidieronde bedraagt circa 22 miljoen euro. De aanvraagronde werkt volgens een tweetraps-procedure: concept-voorstellen kunnen worden ingediend tot medio maart 2020, en het indienen van volledige aanvragen is mogelijk tot september 2020 (de exacte datums zijn nog niet bekend). Eind november 2020 krijgen alle indieners bericht over hun subsidieaanvraag, en kunnen de projecten daadwerkelijk van start gaan.

Wat kan PNO voor u doen?

Is stedelijke mobiliteit uw vakgebied, en sluiten uw plannen aan op de bovenstaande subsidieronde? Het Transport-team van PNO vertelt u graag meer over uw kansen bij Urban Europe. Of zij wijzen u op andere subsidieregelingen, die wellicht beter aansluiten op uw plannen. Of het nu gaat om subsidies vanuit de EU of van nationale of regionale subsidieverstrekkers: PNO beschikt over uitgebreide expertise en helpt u graag verder! Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een kort bericht via onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement