Laatste COLLECTORS conferentie: zeer veel bereikt

 

Op 11 december aanstaande wordt in het Griekse Thessaloniki alweer de laatste COLLECTORS conferentie gehouden. Het Europese COLLECTORS project – ontwikkeld op initiatief van PNO Consultants – brengt de Europese informatiestromen op het gebied van afvalinzameling en -sortering in kaart met als doel de kennis- en informatiebarrières voor regionale overheden weg te nemen en besluitvormingsprocessen te ondersteunen in hun transitie naar beter functionerende inzamelingssystemen.

Van groot belang voor de gehele afvalsector

In het afgelopen anderhalf jaar is er al veel bereikt. Zo is het mogelijk om op de website de Waste Collection Systems database (met 242 inzamelingssystemen) te doorzoeken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van handige filters om de resultaten aan te scherpen. Een eveneens doorzoekbare ‘Waste library’ geeft een gedetailleerd overzicht van alle rapporten die door het COLLECTORS-consortium zijn geïdentificeerd op het gebied van afvalinzamelingssystemen – voor zover deze betrekking hebben op de afvalcategorieën papier en verpakking, elektrisch en elektronisch en constructie- en sloopafval. Tot slot heeft het consortium een economische, milieu en waardeketen-analyse uitgevoerd van twaalf casestudies, waarvan de resultaten in de loop van november op de Collectors-website gepresenteerd zullen worden, maar ook zeker in Thessaloniki tijdens de COLLECTORS conferentie aan bod zullen komen. De kennis die in dit project beschikbaar is gekomen, is van groot belang voor de gehele afvalsector. Het verdient dan ook zeker aanbeveling om een kijkje te nemen op de projectwebsite van COLLECTORS.

Deelnemen aan de COLLECTORS conferentie is mogelijk

Voor iedereen die sterk betrokken is bij de afvalinzamelings- en sortertingsproblematiek is deze conferentie de moeite van het bijwonen waard. Tijdens de conferentie komen Europese experts bijeen om met elkaar te discussiëren over de toekomst van afvalverwerking. Vanzelfsprekend worden de resultaten van het COLLECTORS-initiatief gepresenteerd, en de deelnemers krijgen uitgebreid de kans om kennis te delen en te netwerken in de sector. Als u bent geïnteresseerd in deelname vindt u hier meer informatie en kunt u zich aanmelden. U kunt ook contact opnemen met een PNO-projectleden van COLLECTORS door hieronder uw gegevens achter te laten.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement