Steeds meer kansen voor geothermie

Nederland moet alle zeilen bijzetten om de energiedoelen voor 2020 te behalen. Een complicerende factor is de maatschappelijke weerstand tegen nieuwe windmolenparken en zonneweiden, of de discussie rondom de (bij)stook van biomassa. Hierdoor groeit ook de aandacht voor andere vormen van duurzame energie. Onderstaand artikel bekijkt de inzet van geothermie.

Wat is geothermie?

Geothermie, aardwarmte en bodemenergie zijn begrippen die nauw met elkaar samenhangen. Het gaat hierbij om warmte uit de aardbodem. Hoe dieper de ondergrond, hoe warmer de aarde. Tot 500 meter spreekt men doorgaans van ‘bodemenergie’. Bij warmte uit de diepere aardlagen (>500 meter) spreekt men van aardwarmte of geothermie. Met de hoge temperatuur wordt water opgewarmd dat kan worden opgepompt en gebruikt voor verwarming of zelfs elektriciteitsopwekking. Geothermie is daarmee dus een mooie duurzame energiebron, en een klimaatvriendelijk alternatief voor aardgas!

Mogelijke toepassingen

In Nederland staat geothermie nog in de kinderschoenen en het aantal toepassingen is op dit moment nog maar beperkt. Het is met name geschikt voor lokale toepassingen: dus bij partijen met een warmtevraag in de nabijheid van de warmtebron. geothermie wordt nu vooral ingezet voor het verwarmen van tuinbouwkassen, maar er liggen ook kansen voor het verwarmen van wijken (stadsverwarming), zwembaden, kantoorgebouwen en de industrie.

Kansen en uitdagingen rondom geothermie

Om geothermie op een grote schaal te gaan toepassen zijn veel investeringen nodig. Bijvoorbeeld locatieonderzoek naar aardwarmte (proefboringen), praktijkexperimenten, en verdere ontwikkeling van de bijbehorende technologie. Zowel de Nederlandse overheid als de EU steunen geothermie daarom met een keur aan subsidieregelingen.

De subsidies zijn interessant voor onder meer:

 • gemeenten met wijken die aardgasvrij moeten worden gemaakt (stadsverwarming)
 • andere lokale partijen met een warmtevraag (glastuinders, industrie, woningcorporaties)
 • technologieontwikkelaars (boor-/pomptechnologie, hydrauliek, warmteopslag, distributie etc.)
 • investeerders in geothermie-installaties, -proefboringen en -demonstratieprojecten.

Subsidieregelingen voor geothermie

Er zijn subsidies voor projecten in elke fase: voor fundamenteel onderzoek, voor de ontwikkelingsfase, voor pilots en demonstratieprojecten, en voor investering en exploitatie. Op dit moment worden de volgende interessante regelingen opengesteld voor aanvragen:

Subsidieregeling Geo-energie

Deze subsidie is bedoeld voor projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken voor geothermie, systeemintegratie met bijvoorbeeld wind of zon en de maatschappelijke en milieu-impact van geo-energie. De subsidieregeling Geo-Energie van de Topsector Energie opent in juli een nieuwe aanvraagronde die nog loopt tot 8 oktober 2019.

Subsidieregeling Urban Energy

Voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten rondom het toepassen van geo-energie in de gebouwde omgeving kan een beroep worden gedaan op de Urban Energy-regeling. Consortia kunnen nog tot 10 september 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Subsidieprogramma GEOTHERMICA

Voor projecten die al iets verder zijn in de ontwikkeling en klaar zijn voor demonstratie is er de Europese GEOTHERMICA-regeling. Daarbij geldt als eis dat er wordt samengewerkt met partners uit het buitenland. Belangstellenden kunnen nog tot 13 september een ‘pre-proposal’ indienen; voor de geselecteerde voorstellen kan tot 31 januari 2020 een volledige subsidieaanvraag worden gedaan.

Enkele andere subsidies voor geothermie

De bovenstaande regelingen zijn slechts een kleine greep uit de subsidies die kunnen worden aangevraagd voor projecten op het gebied van geothermie. Enkele andere voorbeelden zijn:

 • de SDE+ subsidie voor investerings-/exploitatieprojecten
 • de DEI+ subsidie voor grootschalige pilots en demonstraties
 • NWO-subsidies voor fundamenteel onderzoek
 • garantieregeling voor proefboringen (NRES aardwarmte)
 • EU-subsidie voor R&D en demonstratieprojecten (Horizon 2020)
 • Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
 • diverse regionale subsidiepotten (zoals EFRO).

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u plannen voor de inzet van aardwarmte? Werkt u aan innovaties op het gebied van geothermie of een daarmee samenhangende technologie? Het Energie- en Milieuteam van PNO heeft hier veel ervaring mee. Zij vertellen u graag welke subsidieregelingen het beste aansluiten op uw plannen! Bel 088-8381381 of stuur een bericht via het volgende formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement