Vijf tips om meer uit uw WBSO-projecten te halen

Elk bedrijf dat R&D uitvoert (speur- & ontwikkelingswerk) komt in principe in aanmerking voor financiële steun vanuit de WBSO. Veel innovatieve bedrijven hebben al jarenlang profijt van deze regeling. Toch laten zij daarbij soms ook mogelijkheden onbenut. Een goede ‘second opinion’, kritische review of strategisch advies kan dan interessante extra kansen aan het licht brengen. In dit artikel enkele tips om uw subsidiekansen te optimaliseren.

Tip 1: kansen in het buitenland

De WBSO-regeling geldt voor medewerkers die bij uw bedrijf op de loonlijst staan. Maar hoe zit het eigenlijk bij R&D-projecten die deels worden uitgevoerd buiten Nederland? Bijvoorbeeld bij software die wordt ontwikkeld in India, of bij R&D-teams die ook werken in andere landen binnen of buiten Europa? Ook in die gevallen kan de WBSO soms van toepassing zijn, al gelden er dan wel strengere spelregels. Hieronder geven we een paar belangrijke uitgangspunten en verdere tips:

 • ook bedrijven met een buitenlandse rechtsvorm kunnen beroep doen op de WBSO, zolang ze maar in Nederland inhoudingsplichtige zijn en loonheffing afdragen;
 • R&D-medewerkers die in dienst zijn bij een buitenlands moeder- of dochterbedrijf en in Nederland werkzaam zijn, kunnen door een strategische aanpassing van hun ‘loonlijst-dienstverband’ in aanmerking komen voor de WBSO;
 • de WBSO biedt ook uitstekende kansen voor R&D-bedrijven in oost- en zuid-Nederland met ‘grenswerkers’ in België of Duitsland. Voorwaarde is dat deze medewerkers door de Belastingdienst als medewerker worden aangemerkt en dat er voor deze medewerkers in Nederland loonheffing wordt afgedragen;
 • Duitsland en België hebben hun eigen variant op de WBSO-regeling (die kansen bieden voor bedrijven met een vestiging of R&D-teams aldaar);
 • voor internationale R&D-bedrijven kan een diepgaande doorlichting interessant zijn. Doordat PNO gevestigd is in meerdere Europese landen, beschikken wij over gedetailleerde kennis van de betreffende nationale wet- en regelgeving, belastingen/fiscaliteiten en subsidiekansen.

Tip 2: WBSO ook voor niet-loonkosten

Veel ondernemers denken bij de WBSO nog steeds primair aan loonkosten voor hun R&D-personeel. Toch biedt de WBSO ook de mogelijkheid voor het opvoeren van niet-loonkosten. Niet-loonkosten als materialen voor een prototype, grondstoffen voor testdoeleinden en huurkosten van een externe testlocatie komen ook voor de WBSO in aanmerking. Niet elke ondernemer is op de hoogte van deze mogelijkheid, maar toch liggen hier voor veel bedrijven vaak nog onbenutte mogelijkheden. Ook bij bedrijven die hun WBSO al jarenlang zelf aanvragen of hebben laten verzorgen door een intermediair. Een goed advies van de WBSO-specialisten van PNO kan zorgen voor flinke (extra) voordelen. Met onze rekentool kunt u snel een indruk krijgen van het extra financiële voordeel.

Tip 3: het ‘reserveren’ van extra R&D-uren

Een goede projectplanning is van cruciaal belang bij de WBSO. En natuurlijk liggen er altijd onvoorziene omstandigheden op de loer die uw planning in de war schoppen. Denk aan ziekte of uitval van R&D-medewerkers of door het wegvallen van grote opdrachten, waardoor er plots extra mankracht vrijkomt voor productontwikkeling en onderzoek. In uw aanvraag kunt u rekening houden met dit soort situaties door bijvoorbeeld uren van een uitstaande vacature op te nemen en WBSO-projecten die in de afrondende fase zitten toch aan te vragen in verband met eventuele uitloop. Daarmee ontstaat een soort reservepotje dat u kunt aanspreken in het geval dat er extra uren nodig zijn.

Na afloop van het kalenderjaar moet u de werkelijke realisatie aan RVO doorgeven. Wanneer u voldoende uren hebt aangevraagd, kunt u een hogere realisatie dan initieel gedacht toch verantwoorden voor de WBSO. Uiteraard moet de aanvraag wel realistisch zijn. Om de realisatiemelding zo optimaal mogelijk te doen, heeft PNO een speciale realisatiechecktool ontwikkeld. Deze tool biedt in de praktijk veel voordelen. Niet in de laatste plaats bij R&D-bedrijven met meerdere onderzoekstrajecten die lopen over langere periodes. Of bij organisaties met R&D-werkzaamheden die worden uitgevoerd door verschillende teams, op diverse locaties en bij meerdere entiteiten.

Tip 4: hou ook goed zicht op de innovatiebox

Een WBSO-advies is niet compleet zonder te wijzen op de innovatiebox. De innovatiebox is immers de best denkbare aanvulling op de WBSO. En een logisch vervolg daarop! Zie ook dit recente interview. In de praktijk hebben ondernemers vaak grote moeite met de innovatiebox. Een goede toepassing van de regeling vraagt om nogal wat fiscale kennis en ervaring met het maken van financiële planningen en bijbehorende onderbouwing. Zeker bij innovatietrajecten over meerdere jaren, bestaat het gevaar dat de ondernemer de innovatiebox uit het oog verliest. Als full-service kantoor biedt PNO volledige ondersteuning aan bedrijven die hun WBSO-trajecten willen koppelen aan het extra voordeel van de innovatiebox. Hoe staat het met de ‘winstgevendheid’ van de WBSO-trajecten in uw bedrijf?

Tip 5: probeer subsidies te ‘stapelen’!

De WBSO is natuurlijk niet de enige stimuleringsregeling die interessante kansen biedt voor innovatieve bedrijven. En de meeste bedrijven hebben inmiddels wel gehoord over subsidies als MIT, SLIM of specifieke regioprogramma’s als EFRO. En natuurlijk ontstaan er de komende tijd ook veel geheel nieuwe kansen voor onderzoek en innovatie vanuit het gloednieuwe Europese Horizon Europe programma 2021-2027. Veel bedrijven vinden het lastig om hun weg te vinden naar de juiste informatie, subsidierondes en aanvraagtermijnen. De experts van PNO zijn als eerste op de hoogte van alle kansen en vertellen u graag welke het beste aansluiten op de innovatieplannen van uw bedrijf!

Meer uit de WBSO halen?

De subsidiespecialisten van PNO helpen bedrijven in heel Nederland bij het benutten van subsidiekansen. Wij hebben al meer dan 70.000 succesvolle WBSO-aanvragen opgesteld! Wilt u weten hoe uw bedrijf meer kan halen uit de WBSO of andere innovatieregelingen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement