MKB Idee subsidie voor ideeën rondom scholing van technici

Bent u technisch mkb, heeft u een tekort aan goed geschoold personeel en heeft u ideeën over het wegnemen van belemmeringen bij het investeren in scholing van personeel? Voor de nieuwe subsidie ‘MKB Idee’ is de overheid op zoek naar goede ideeën die ervoor zorgen dat bedrijven meer gaan investeren in opleiding en scholing van hun technisch personeel. Tot 20 september kunnen belangstellenden hun projectideeën insturen. De beste ideeën komen in aanmerking voor een mkb subsidie die kan oplopen tot maar liefst 200.000 euro per project.

Voor wie is deze mkb-subsidie?

Bijna elk bedrijf kan meedoen met deze subsidieronde. Als u maar een projectvoorstel heeft dat goed aansluit op de voorwaarden. De regeling mikt vooral op mkb-ondernemers met projecten gericht op technische sectoren (inclusief industrie, de bouw, ICT, energie en milieu). Bent u een grootbedrijf, kennisinstelling, branchevereniging of stichting? Ook dan kunt u deze subsidie aanvragen, als u maar samenwerkt met een mkb.

Welke ideeën maken kans op subsidie voor mkb?

Via deze regeling zoekt de overheid naar vernieuwende ideeën en inzichten vanuit de praktijk. De beste subsidiekansen zijn er voor projectvoorstellen die aansluiten op de volgende drie punten:

Belemmeringen wegnemen

Een goed voorstel moet in elk geval zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen bij het mkb om te investeren in scholing van technisch personeel. U kunt dan denken aan het wegnemen van financiële obstakels, een betere informatievoorziening over scholing, of de aanpak van bepaalde locatiegebonden knelpunten (zoals het ontbreken van onderwijsaanbod in bepaalde regio’s).

Op zoek naar een andere innovatie subsidie?

Verplichte categorieën

Verder moet de insteek van een project passen binnen tenminste een van de volgende categorieën: regionale samenwerking (tussen mkb en grootbedrijf, of tussen mkb en onderwijs); een krimpregio; het bevorderen van een ‘leercultuur’ bij het mkb of een personeelsbehoefte die samenhangt met de klimaat- en energietransitie (‘cleantech’).

Verder van belang

Het aanvragen van de subsidie is alleen mogelijk voor een idee dat nader is uitgewerkt in een concreet projectplan. Een project moet rond januari 2019 van start kunnen gaan en mag maximaal 1 jaar duren. Alleen de beste voorstellen ontvangen subsidie (zolang het subsidiebudget reikt).

Heeft u een goed idee? Neem dan snel contact op met PNO. Onze experts kunnen u vertellen wat de subsidiekansen zijn of helpen bij het opstellen van een goed projectplan. De subsidie MKB Idee is overigens ook bekend onder de naam Mkb !dee of de Subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal.