Nieuwe oproep gemeentelijke proeftuinen aardgasvrije wijken

Nederlandse gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor het starten van een proeftuin voor het ‘aardgasvrij’ maken van een wijk, dorp of buurt. De nieuwe aanvraagronde voor de proeftuinregeling start op 1 december 2019 en staat open tot 1 april 2020.

Over de Proeftuinregeling

De nieuwe proeftuinregeling-ronde werd deze week bekendgemaakt. Alle 355 gemeenten zijn intussen aangeschreven: zij kunnen subsidie aanvragen voor het starten van een ‘wijkgerichte’ aanpak, gericht op het aardgasvrij (of aardgasvrij-ready) maken van bestaande woningen en gebouwen. De subsidie bestaat uit een rijksbijdrage van gemiddeld zo’n 4 miljoen euro per proeftuin. Het indienen van aanvragen is mogelijk van 1 december 2019 tot 1 april 2020. De subsidieverstrekker maakt de geselecteerde proeftuin-gemeenten naar verwachting eind juni 2020 bekend.

Belangrijke voorwaarden voor een proeftuin

Bij het aanvragen van deze subsidie zijn in elk geval de volgende punten van belang:

 • alléén gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen (voor één wijk, buurt of dorp)
 • alle gebouwen in het gekozen gebied maken deel uit van de aanpak
 • een proeftuin omvat doorgaans zo’n 500 woningen (afwijkingen zijn mogelijk)
 • de uitvoering moet starten in 2020 op basis van een gedetailleerd uitvoeringsplan
 • de gekozen proeftuin moet in 2028 van het aardgas zijn afgesloten (of aardgasvrij-ready zijn)
 • de bijdrage is bestemd voor het financieren van de onrendabele top van de uitvoering
 • ook projectgebonden proces- en advieskosten vallen binnen de subsidiabele kosten.

Verschillen met de eerdere ronde van 2018

In 2018 vond er ook al een aanvraagronde plaats voor gemeenten met plannen voor een proeftuin voor aardgasvrije wijken. Toen werden er 74 aanvragen ingediend, waaruit de eerste 27 grote gemeentelijke proeftuinen zijn geselecteerd. Dat aantal zal nu verder worden uitgebreid via deze tweede proeftuin-ronde.

De nieuwe ronde verschilt op een aantal punten van de ronde van 2018. Zo komt er nu meer nadruk te liggen op:

 • de ‘uitvoeringsgereedheid’ van de aanpak en de robuustheid van de plannen
 • een goede (technische en financiële) onderbouwing
 • een participatie- en communicatieplan gericht op bewoners en gebouweigenaren
 • de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de eigen regierol
 • mogelijke verbindingen met andere gemeentelijke wijkopgaven
 • de betaalbaarheid voor de betrokken bewoners.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO beschikt over een sectorteam Energie & Milieu met 25 experts die actief zijn op het gebied van de energie-transitie. Een groot deel hiervan richt zich ook op (gebiedsgerichte) vraagstukken binnen de Gebouwde Omgeving waaronder het thema Aardgasvrij. Ook voor de hierboven beschreven tweede tranche Proeftuinen Aardgasvrije Wijken geldt dat alleen excellente, onderscheidende aanvragen voor subsidie in aanmerking zullen komen. PNO kan helpen bij het definiëren van een onderscheidende projectscope en bijbehorend businessplan. Bel ons op 088-8381381 of stuur een kort bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement