NWA-ORC 2020/21: interdisciplinair samenwerken

 

In 2018 stelde de Nederlandse bevolking ruim 12.000 vragen aan de wetenschap. Met in elke vraag een potentiële onderzoeksopdracht. Deze vragen zijn ondergebracht in 25 routes met elk hun specifieke probleem-/opdrachtformulering. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) roept met de call NWA-ORC 2020/21 interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia op om met onderzoeksvoorstellen te komen die aansluiten op deze Nationale Wetenschapsagenda.

De Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025, die is opgesteld samen met de ministeries van OCW en EZ. De agenda is een antwoord op de behoefte aan meer samenhang tussen onderzoek en innovatie en de maatschappij. Destijds heeft een grote publieke campagne bijna 12.000 vragen opgeleverd, die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap. Deze vragen zijn samengevat in 140 clustervragen en met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes.

25 NWA-routes

De 25 NWA-routes zijn een goede weerslag van wat de maatschappij bezighoudt en de oproep NWA-ORC 2020/21 is bedoeld om met onderzoeksvoorstellen te komen die binnen een van deze routes vallen:

 • De blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: duurzame circulaire impact
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Energietransitie
 • Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Levend verleden
 • Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • Materialen – Made in Holland
 • Meten en detecteren: alles, altijd en overal
 • NeuroLabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
 • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • De quantum / nano-revolutie
 • Regeneratieve geneeskunde: gamechanger op weg naar brede toepassing
 • Smart industry
 • Smart, liveable cities
 • Sport en bewegen
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Tussen conflict en coöperatie
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data

Kennisketen en maatschappelijke partners

Via de call NWA-ORC 2020/21 roept NWO interdisciplinaire en kennisketenbrede samenwerkingsverbanden op om met onderzoeksvoorstellen te komen die het ‘brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda tot uitdrukking brengen’. Met kennisketenbreed wordt bedoeld dat het onderzoek zowel fundamenteel als toegepast onderzoek moet bevatten. Naast de kennisketen is het echter de bedoeling dat ook relevante maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven, zijn betrokken. Naast de kwaliteit van het consortium en van het onderzoeksvoorstel zelf is deze brede samenstelling van het consortium een belangrijk beoordelingscriterium.

Dient uw consortium het beste onderzoeksvoorstel in?

Om tot een goed onderzoeksvoorstel te komen, dat voldoet aan alle criteria en eisen, is een tijdige en zorgvuldige aanpak van belang. Om u een idee te geven van de aanvraagprocedure: er dient eerst een online aanmelding plaats te vinden (uiterlijk op 1 oktober, 14:00 uur). Daarna vindt een (verplicht bij te wonen) matchmakingbijeenkomst plaats, waarna vervolgens uiterlijk 14 januari 2021 (14:00 uur) de beknopte aanvraag moet zijn ingediend. De deadline voor de volledige aanvraag is 24 juni 2021, eveneens om 14:00 uur. Een grondige procedure, maar van belang voor een krachtig voorstel.

Wellicht wilt u eens sparren met een van onze experts – uit uw onderzoeksveld, aangevuld met ruime kennis en ervaring in het opstellen van succesvolle onderzoeksvoorstellen en bovendien: beschikkend over een interessant netwerk! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement