PNO Consultants partner van Dutch Games Association

 

PNO Consultants is preferred partner geworden van de Dutch Games Association (DGA). De DGA vertegenwoordigt de Nederlandse game-industrie en heeft als doel de sector te ondersteunen in groei en ontwikkeling.

Doorsnee van de Nederlandse game-industrie

Met een gemiddelde omvang van zeven werknemers kunnen de bijna 600 Nederlandse gamebedrijven nog relatief klein worden genoemd. De laatste jaren is er wel sprake van schaalvergroting – zowel in aantal werknemers als in omzet. Naast ‘entertainment’ is de ‘applied games industry’ een belangrijke en groeiende categorie binnen de game-industrie. Deze tak bedient vooral organisaties in de onderwijs- en zorgsector. De vooruitzichten van de sector zijn volgens de Dutch Games Association zonder meer prima te noemen met groeiverwachtingen die, in navolging van de internationale markt, in de dubbele cijfers lopen. Hierbij vallen vooral de markten voor mobiele games en training & simulatie op.

Aanknopingspunten met maatschappelijke uitdagingen

De Kennis- en Innovatie Agenda creatieve industrie 2018-2021 – de topsector waarvan de game-industrie onderdeel uitmaakt – ziet een duidelijke relatie tussen sector en maatschappij: “De creatieve industrie kan nieuwe ervaringen ontwikkelen die betekenis geven aan ons bestaan. Betekenisvolle interventies leveren een effectieve bijdrage aan een veerkrachtige samenleving en de transities die nodig zijn om spanningen in de samenleving het hoofd te bieden. Creatieve professionals doen dit door de mens centraal te stellen, nieuwe werelden en visies te verbeelden, stakeholders en kennis uit een veelheid van disciplines bijeen te brengen, nieuwe waardeproposities te creëren en door creërende vaardigheden (creativiteit en methodologieën) in te zetten. De samenleving is het speelveld van de creatieve professional. Veranderingen in de samenleving hebben dan ook hun weerslag op de beroepspraktijk van deze professional; verregaande digitalisering van producten, diensten, omgevingen en ervaringen bijvoorbeeld, hebben invloed op het ontwikkelproces en de aard van het eindproduct.”

Stimulering met behulp van subsidies

De hiervoor genoemde omschrijving kunnen we zien als een regelrechte uitnodiging aan de bedrijven in de game-industrie: help mee om de uitdagingen waarvoor de maatschappij zich geplaatst ziet het hoofd te bieden. De topsector Creatieve Industrie stelt daarvoor ook stimuleringsinstrumenten beschikbaar, zoals de MIT-subsidie (MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Daarnaast kunnen game-ontwikkelaars gebruik maken van fiscale stimuleringsregelingen, zoals de WBSO-ICT en de Innovatiebox. Als preferred partner zal PNO Consultants de Dutch Games Association en haar leden onder meer bijstaan op het gebied van subsidies en daaraan gerelateerde onderwerpen. Zowel PNO als DGA beschikken over een breed, internationaal en multisectoraal netwerk dat, waar nuttig, met elkaar gedeeld wordt.

Vragen over de samenwerking met Dutch Games Association?

Onze verwachting is dat beide partijen veel voordeel zullen beleven aan deze samenwerking. Heeft u vragen naar aanleiding van deze samenwerking of met betrekking tot dit artikel, neem dan gerust contact met ons op via 088-8381381 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement