Seed Money Project stimuleert internationaal samenwerken

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen stimuleren Nederlandse bedrijven om een innovatieve internationale samenwerking op te starten. In het kader van zo’n Seed Money Project kan expertise van Wageningen University & Research (WUR) worden ingewonnen ter waarde van maximaal 25.000 euro, en maximaal 40.000 euro als landenbezoek noodzakelijk is.

Nieuwe kennis en innovaties toetsen en internationaal samenwerken

Via deze oproep nodigen de topsectoren bedrijven uit om een duurzame bijdrage te leveren aan de oplossing van een lokale land- of tuinbouwuitdaging. De toepassing hierbij van nieuwe of bestaande kennis en innovaties in andere/lokale omstandigheden is meer dan een belangrijke ‘bijvangst’: het maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de uiteindelijk op te leveren verkenning. Daarnaast staat internationale samenwerking centraal, om te beginnen met de lokale probleemeigenaar. Zo wordt niet alleen de specifieke uitdaging getackeld, ook wordt een bijdrage geleverd aan de KIA-missies (Kennis- en Innovatie Agenda) en prioriteiten van de betreffende topsectoren, en krijgt, tot slot, de verdiencapaciteit van de deelnemende bedrijven een impuls. De focus ligt op samenwerking op het gebied van voedselzekerheid, duurzame voedsel- en sierteeltsystemen en R&D.

Subsidie te besteden aan WUR-expertise

De subsidie die kan worden verkregen in het kader van een Seed Money Project is niet vrij besteedbaar, maar kan worden uitgegeven aan expertise van Wageningen Universiteit. De waarde hiervan bedraagt naar schatting 25.000 euro voor desk research en activiteiten in Nederland. Als er een landenbezoek noodzakelijk is bedraagt het subsidiebudget maximaal 40.000 euro. Om in aanmerking te komen dient de aanvraag in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het voorstel is innovatief en focust op R&D-samenwerking en/of de ontwikkeling van nieuwe kennis in een lokale context; daarnaast biedt het voorstel aanknopingspunten naar nieuwe marktkansen in het buitenland voor Nederlandse bedrijven.
  • Het voorstel sluit aan op de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  • Het voorstel draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de lokale land- en tuinbouwsector; de lokale probleemeigenaar en andere relevante stakeholders maken dan ook onderdeel uit van de samenwerking.
  • Er nemen minimaal twee Nederlandse mkb’s deel aan de samenwerking. Deelname vanuit de hoek van groene opleidingen (AOC, HAO) maken het voorstel sterker.

Aanvragen kunnen tot en met 17 december 2021 worden ingediend.

Meer weten?

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Wij helpen u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement