STAP start adviessubsidie voor loopbaancoaching

Met ingang van 2022 kan iedereen een persoonlijk STAP-subsidiebudget aanvragen voor zelf te kiezen scholingstrajecten. Toch is de STAP-subsidie niet voor iedereen even toegankelijk. Met name lager opgeleiden hebben vaak eerst behoefte aan een voorbereidend adviestraject. Speciaal voor hen start binnenkort de nieuwe subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies STAP’.

Over de STAP-subsidie: plussen en minnen

Het STAP-budget is in 2022 gestart als nieuwe subsidieregeling voor iedereen die behoefte heeft aan scholing in het kader van zijn eigen loopbaan en carrière-kansen. De regeling biedt een persoonlijk ‘leer- en ontwikkelbudget’, dat iedereen naar eigen inzicht kan inzetten. In mei start de tweede aanvraagronde, en de belangstelling zal naar verwachting weer groot zijn. Maar ondanks die grote populariteit is de STAP-subsidie niet voor iedereen even goed bruikbaar. Niet iedereen vindt uit zichzelf de weg naar persoonlijke ontwikkeling en/of scholing. Speciaal voor die groep start daarom een nieuwe (tijdelijke) subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies STAP’.

Doelgroep van de subsidie ‘Ontwikkeladvies STAP’

De nieuwe subsidieregeling voor STAP-ontwikkeladviezen is gericht op lager opgeleiden, die nog geen helder beeld hebben van hun loopbaankansen en scholingsmogelijkheden. Het gaat daarbij uitsluitend om mensen met een opleiding tot maximaal MBO-2. Dus ook voor iedereen zonder diploma’s, of met alleen basisschool of vmbo, of met MBO-1 of MBO-entree. Maar mensen met een havo- of vwo-diploma vallen dus buiten de doelgroep (zij kunnen alleen de reguliere STAP-subsidie aanvragen).

Doel van het Ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies wordt gegeven door een officiële STAP-loopbaancoach. Het gaat om een persoonlijk advies, dat mensen inzicht geeft in hun loonbaankansen (op de arbeidsmarkt of als ondernemer), maar ook in andere stappen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld als er sprake is van belemmeringen binnen het gezin, bij psychologische barrières, of bij praktische obstakels (zoals tijd en geld). De subsidie Ontwikkeladvies STAP vergoedt de kosten van het advies. En als er uit het advies concrete mogelijkheden voortkomen voor ‘arbeidsmarktgerichte scholing’, dan kan de kandidaat die scholing vervolgens inkopen met inzet van zijn reguliere STAP-budget.

Subsidiebedragen, budget, aanvraagtermijnen

De subsidie voor een (afgerond) ontwikkeladvies-traject bedraagt 700 euro:
– 100 euro wordt toegerekend aan de inkoop van de arbeidsmarkt- of ondernemersscan
– 600 euro wordt toegerekend aan de overige onderdelen van het ontwikkeladviestraject.

Het aanvragen van de subsidie voor Ontwikkeladviezen STAP kan alleen binnen een officiële aanvraagronde, die start op 1 mei 2022 (9:00 uur) en loopt tot uiterlijk 15 december 2022 (17:00 uur). Let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst en zolang het budget reikt. Er is een subsidiebudget beschikbaar van 10,5 miljoen euro; genoeg voor zo’n 15.000 ontwikkeladviestrajecten. Het gaat hier overigens om een tijdelijke subsidieregeling met een eenmalige aanvraagronde.

Meer weten over deze subsidie(s)?

Meer informatie over de subsidie voor Ontwikkeladviezen STAP is te vinden op de officiële website. Hier staat ook een overzicht van alle loopbaancoaches, waar belangstellenden zich sinds 1 april kunnen aanmelden. De aanvraag van de subsidie loopt via de loopbaanadviseur, werkgever of opdrachtgever.

Als PNO Consultants bieden wij geen ondersteuning aan individuele personen. Maar bent u als werkgever op zoek naar mogelijkheden om uw medewerkers blijvend te ontwikkelen? Leg uw vraag dan gerust voor aan onze experts. Er zijn naast de mogelijkheden vanuit STAP namelijk nog meer mogelijkheden om te werken aan een leven lang ontwikkelen van uw medewerkers! U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand contactformulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement