Subsidies 2019 voor Creatieve Industrie bekendgemaakt

De creatieve industrie is één van de ’topsectoren’ waarmee Nederland wil uitblinken op de wereldmarkt. Projecten die van belang zijn voor de creatieve industrie kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI). Onlangs maakte het fonds de nieuwe aanvraagrondes voor 2019 bekend. Een mooie aanleiding om stil te staan bij de verschillende subsidieregelingen die het fonds uitvoert.

Creatieve Industrie op raakvlak maakindustrie en toegepaste kunst

Met creatieve industrie wordt meestal gedoeld op het gebied dat ligt op het raakvlak tussen de maakindustrie en de toegepaste kunsten. Het omvat:

  • digitale cultuur: culturele en artistieke producten die samenhangen met digitale technologie, nieuwe media of games
  • vormgeving: onder andere industriële vormgeving, ruimtelijk ontwerp, grafische vormgeving, information design en social design
  • architectuur: architectuur met inbegrip van stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en diverse crossovers. Via verschillende subsidieregelingen steunt het fonds projecten die van belang zijn voor de creatieve industrie, omdat ze bijzonder of vernieuwend zijn.

Interessante subsidieregelingen voor de Creatieve Industrie

Welke subsidie interessant is, hangt af van het werkgebied waarop creatieven werkzaam zijn. Zo biedt de Regeling Digitale Cultuur kansen voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars, die bezig zijn met vernieuwende technologie-ontwikkeling, onderzoek of experimenten op het gebied van digitale technologie, nieuwe media of games. Daaronder kunnen ook projecten vallen gericht op het toepassen van ontwerpmethodieken en technieken in games, muziek, biotechnologie, architectuur, zorg en andere sectoren. In 2019 zijn er vier aanvraagrondes, die sluiten op 6 februari, 8 mei, 7 augustus, en 9 oktober.

Ook interessant is de subsidie Vormgeving, die zich richt op ontwerpers, makers en vormgevers. Bij die subsidieregeling ligt veel nadruk op projectmatige samenwerking en kennisuitwisseling tussen ontwerpers en producenten, het aanjagen van de belangstelling voor vormgeving, en op projecten die de kwaliteit en de economische waarde van ‘vormgeving’ vergroten. In 2019 zijn er vijf aanvraagrondes, die sluiten op 23 januari, 27 maart, 5 juni, 14 augustus, en 16 oktober.

Andere subsidieprogramma’s van het Stimuleringsfonds hebben betrekking op onder meer:

  • het organiseren van hoogwaardige festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur
  • werkbeurzen voor bijzondere talenten in architectuur, vormgeving, e-cultuur en mediatechnologie
  • internationale beurzen, festivals of manifestaties met een bijzonder belang voor de creatieve industrie en de ontwerpsector
  • manifestaties, publicaties en kennisuitwisseling op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke inrichting.

Meer informatie?

Bent u actief in de creatieve industrie en werkt u aan innovatieve producten of producties op de bovenstaande gebieden, bijvoorbeeld als softwareontwikkelaar of als vernieuwer op het gebied van eLearning of nieuwe mediatechnologie? Bespreek uw plannen eens met een van onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf. Neem contact met ons op.