NWO publiceert ‘Next Generation High-Tech Equipment’

NWO roept consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners op projectvoorstellen in te dienen voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. Het gaat hierbij om innovatieve en baanbrekende technologieën voor een betere systeemintegratie van cyber-physical systemen.

Wat is het doel van ‘Next Generation High-Tech Equipment’?

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) draagt met haar programmering bij aan het Nederlandse innovatiebeleid. Sinds 2020 baseert ze deze programmering op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid dat is gericht op het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Met de recent gepubliceerde oproep ‘Next Generation High-Tech Equipment’ focust NWO zich op specifieke sleuteltechnologieën die zijn gericht op het versterken van het Nederlandse ecosysteem voor de volgende generatie high-tech equipment.

Het doel van het programma is de ontwikkeling van multidisciplinaire en geïntegreerde high-tech systemen. Het wetenschappelijk onderzoek moet gericht zijn op de systeemintegratie van de sleuteltechnologie ‘cyber physical systems’ met ten minste twee andere sleuteltechnologieën uit andere categorieën. Een project moet ook het werkend principe laten zien door middel van een fysieke demonstrator.

Cyber physical systems richten zich op volledige autonomie van taken in de productietechnologie. Zij zorgen voor integratie van digitale en fysieke elementen, waarbij ze rekening houden met de omgeving en de gebruiker. Doel is het verbeteren van bijvoorbeeld de voorspelbaarheid, schaalbaarheid, autonomie en efficiëntie. Interoperabiliteit van het systeem is essentieel.

Wie kunnen aanvragen?

Consortia bestaande uit een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers kunnen een aanvraag indienen. Een consortium bestaat naast de hoofd- en medeaanvrager(s) altijd uit een of meer cofinanciers. Private en/of publieke partijen kunnen aan het consortium deelnemen als samenwerkingspartners. Alle deelnemers in het consortium moeten een actieve rol spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren, en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie mogen als hoofd- of medeaanvrager optreden als zij in vaste dienst zijn of een ‘tenure track’ overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

 • universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • universitair medische centra
 • hogescholen
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum.

Subsidiebudget en -bedragen

Het beschikbare subsidiebudget voor deze oproep is in totaal 5,5 miljoen euro. Consortia kunnen minimaal 1 miljoen en maximaal 2,75 miljoen euro subsidie aanvragen. NWO financiert hiermee maximaal 70% van de totale projectomvang. Consortiumpartners moeten zelf het resterende projectbudget inbrengen via de verplichte cofinanciering. De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Deadlines

Consortia kunnen hun initiatieven uiterlijk 15 maart 2022 per mail aanmelden. Dit is niet verplicht. De deadline voor het indienen van aanvragen is 21 juni 2022.

Kwaliteit doorslaggevend

De beoordelingscommissie toetst de aanvragen die consortia binnen deze oproep indienen aan de hand van de volgende criteria:

 • probleemstelling en -analyse, bijdrage aan oplossing (25%)
 • verwachte impact en route naar impact (25%)
 • kwaliteit consortium (30%)
 • kwaliteit onderzoek (20%).

De kwaliteit van het consortium en het onderzoek zijn doorslaggevend bij de beoordeling van de aanvraag.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw onderzoeksinstelling of bedrijf betrokken bij fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar innovatieve en baanbrekende technologieën om systeemintegratie van cyber-physical systemen te optimaliseren? Neem contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder met het vormgeven van uw ideeën, het zoeken van consortiumpartners en het uitwerken van uw plannen tot een kansrijke subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement