Subsidie voor verduurzaming huurwoningen fors verruimd!

Woningverhuurders opgelet: de SVOH-subsidie voor het verduurzamen van (bestaande) huurwoningen is flink versoepeld. Met ingang van april 2023 kunnen ook grotere verhuurders deze subsidie aanvragen, en vallen zelfs ‘vrije sector’-woningen binnen de regeling! Lees meer over alle verruimingen.

Doel: verduurzamen van huurwoningen

SVOH staat voor ‘Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen‘. De regeling ging van start in april 2022, als een extra duwtje in de rug voor verhuurders van (bestaande) woningen die wel wat verbeteringen konden gebruiken op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Met aantrekkelijke subsidies tot 6.000 euro per woning, en een aanzienlijk budget (152 miljoen euro voor de periode 2022 tot en met 2025). Toch liep het niet bepaald storm met de subsidieaanvragen. Bijna een jaar na dato is nog maar pas een half miljoen euro aan subsidieaanvragen toegekend of in behandeling. Daar kan nu echter snel verandering in komen: met ingang van 1 april 2023 wordt de regeling op een flink aantal punten versoepeld!

Doelgroep: wie kunnen de subsidie aanvragen?

De belangrijkste versoepeling is dat voortaan óók verhuurders van woningen in de ‘vrije sector’ SVOH-subsidie kunnen aanvragen. Dat is een forse verruiming, want de regeling gold oorspronkelijk alleen voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens in de gereguleerde huursector (en daarboven, mits de huur bij aanvang van het huurcontract onder de toenmalige liberalisatiegrens viel).

Maar ook voor de oorspronkelijke doelgroep zijn er belangrijke versoepelingen. Vanaf april wordt niet meer gekeken naar de huurprijs of het aantal huurwoningen. Dit betekent dat ook grotere verhuurders (met méér dan 100 woningen) voortaan SVOH-subsidie mogen aanvragen. Ook de eerdere beperking dat een partij voor maximaal 50 woningen subsidie mag aanvragen, vervalt dan.

Met de nieuwe spelregels geldt de SVOH-regeling voor alle verhuurders, met uitzondering van woningcorporaties. Voor hen is deze regeling echter minder urgent: de investeringsruimte van corporaties is al toegenomen door de recente afschaffing van de verhuurderheffing (per 1 januari 2023).

Waarvoor is SVOH-subsidie mogelijk?

Kort gezegd kan een verhuurder deze subsidie aanvragen voor:

  • Energiebesparende maatregelen: denk hierbij aan isolatie van spouwmuren, binnen- of buitengevels, daken, zolder- of vlieringvloeren en vloeren of bodems. Of investeringen in betere beglazing (HR++ glas, triple glas), deuren of bepaalde ventilatiesystemen.
  • Onderhoudsmaatregelen: het plaatsen van een nieuw buitenkozijn van een deur of raam (behalve bij triple glas), of het vervangen of installeren van een ventilatiebox.
  • Energieadvies: het laten opstellen van een rapport door een EPA-adviseur. Zo’n rapport bevat een beschrijving van de energieprestatie van de huurwoning, de mogelijke verbeterpunten qua energiebesparing, een inschatting van de kosten, en een berekening van de terugverdientijd.

De subsidie per woning kan oplopen tot maximaal 6.000 euro (inclusief een vergoeding van 75% van de kosten van een eventueel energieadvies-rapport). De regeling werkt met een officiële lijst met subsidiebedragen per maatregel en bijbehorende eisen. Voor monumenten gelden met ingang van april 2023 afwijkende bedragen en voorwaarden.

Enkele subsidievoorwaarden en tips

Vóór 1 april 2023 moet een verhuurder investeren in minimaal twee maatregelen: na die datum is één energiebesparende maatregel al voldoende (al halveert daarmee de mogelijke subsidie). Subsidie voor een onderhoudsmaatregel is slechts mogelijk in combinatie met minimaal één energiebesparende maatregel. Ook van belang: de installatie van de energiemaatregelen moet gebeuren door een erkend bedrijf (u mag dit dus niet zelf doen)!

SVOH aanvragen? Procedure en termijnen

Het aanvragen van de SVOH subsidie kan doorlopend, en uiterlijk tot en met 31 december 2025. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zolang het budget reikt (152 miljoen euro). Let op: subsidieaanvragen van 125.000 euro of méér moet u indienen voor de start van de werkzaamheden. Aanvragen van minder dan 125.000 euro kunt u pas ná de uitvoering indienen. De uitbetaling van de subsidie gebeurt altijd achteraf.

Hulp nodig? PNO helpt!

Bent u actief als verhuurder van meerdere woningen en heeft u concrete plannen voor het verduurzamen van uw (bestaande) woningvoorraad? Vertel ons meer, en onze experts kijken of zij u van dienst kunnen zijn bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement