Subsidieregeling flexibel mbo voor volwassenen

Deze zomer start een nieuwe subsidieregeling ‘flexibel mbo’. De subsidie is bedoeld voor mbo-instellingen die nieuwe onderwijsprogramma’s voor volwassenen ontwikkelen.

Onderwijs op maat

Het bedrijfsleven heeft steeds meer behoefte aan mbo-onderwijs ‘op maat’. Dit maatwerk-onderwijs zorgt ervoor dat de kennis van werkenden en werkzoekenden beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dat zijn vaak behoeften vanuit sectoren waar veel werkgelegenheid is, of waar actuele ontwikkelingen (zoals de energietransitie) vragen om het om- en bijscholen van mensen. Bij scholing wordt vaak vooral gedacht aan jongeren, maar het Kabinet wil de komende jaren meer aandacht voor mbo-onderwijs gericht op volwassenen, zo blijkt uit de plannen rondom een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Daarom start deze zomer een nieuwe subsidieregeling, flexibel mbo voor volwassenen.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

De subsidieregeling flexibel mbo biedt nieuwe kansen voor publieke en private mbo-instellingen. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Daarbij geldt verder dat:

 • het samenwerkingsverband moet bestaan uit publieke en private mbo-instellingen
 • de samenwerking is gericht op ontwikkeling van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg
 • de programma’s moeten aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Het gaat hier dus niet om scholingssubsidies voor werkgevers of hun medewerkers.

Subsidie voor welke concrete activiteiten?

De regeling flexibel mbo verstrekt subsidie voor de volgende activiteiten:

 • gezamenlijk ontwikkelen van de bovenbedoelde onderwijsprogramma’s
 • het werven van de doelgroep
 • professionaliseren van docenten
 • kennisdeling (leermaterialen, werkwijzen, netwerkbijeenkomsten).

Samenwerkingsverbanden in de startfase

Ook voor samenwerkingsverbanden die nog in de startfase zitten, biedt de regeling kansen. Zij kunnen een startsubsidie aanvragen, bedoeld voor het vormen van een samenwerkingsverband tussen publieke en private onderwijsinstellingen, en om te beginnen met de eerste planvorming.

Subsidieronde flexibel mbo start zomer 2019

De subsidiebedragen en verdere beoordelingscriteria zijn nog niet bekend gemaakt. Dit gebeurt op korte termijn, want het ministerie van OCW legt nu de laatste hand aan de nieuwe subsidieregeling. Bekend is al wel wanneer de nieuwe regeling snel van start gaat. De eerste aanvraagronde zou eigenlijk opengaan in juli, maar is wat vertraagd. De start wordt nu verwacht na de publicatie van de regeling, medio september 2019. Daarna volgen er nog meerdere jaarlijkse rondes.

PNO helpt u graag verder!

Bent u actief als mbo-onderwijsinstelling of particuliere opleider en heeft u belangstelling voor de bovenstaande subsidieregeling voor flexibel mbo? De Onderwijs- en Arbeidsmarkt experts van PNO helpen u graag verder! Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement