Succesvol aanvragen SME Instrument fase 2 vereist perfecte pitch

Bent u een innovatief mkb en bezig met het ontwikkelen van een zeer innovatief product of dienst? Dan is het Europese SME Instrument fase 2 een buitengewoon interessante kans op subsidie tot maximaal 2,5 miljoen euro. Maar daar moet u wel wat voor doen. Te beginnen met het schrijven van een uitmuntend voorstel en tot slot het houden van een perfecte pitch. PNO kan u hierbij helpen.

SME Instrument fase 2 vernieuwd

Met het van start gaan van de laatste periode van het Horizon 2020 SME Instrument (2018-2020) heeft de Europese Commissie de regels voor het SME Instrument fase 2 vernieuwd. Dit houdt onder meer in dat de toetsingscriteria zijn aangepast. Zo weegt ‘impact’ nu voor 50% mee in de beoordeling. De andere twee criteria ‘excellence’ en ‘implementation’ tellen ieder voor 25% mee. Uit de evaluatie van de eerste fase 2-ronde van dit jaar is naar voren gekomen dat projecten minimaal 13,65 van de maximaal 15 punten moesten scoren om door te gaan, waarvan minimaal 4,55 van de maximaal 5 punten voor ‘impact’. Wanneer uw voorstel wordt gerangschikt, is dat een geweldige prestatie want de concurrentie is moordend. Maar met ingang van dit jaar bent u er dan helaas nog niet want er volgt ook nog een jury-interview met high-level expertbeoordelaars.

Pitchen is oefenen, oefenen, oefenen

Van de 1163 voorstellen die in de eerste ronde zijn ingediend, heeft de Commissie 124 aanvragers uitgenodigd voor een jury-interview. Dat is ruim 10%. Er waren zes jury’s met ieder tenminste vijf beoordelaars. Deze jury’s waren ingedeeld aan de hand van de key words die de aanvragers bij het indienen van hun voorstel moesten opgeven zoals bijvoorbeeld Health; Engineering & Technology; ICT en Biotechnology. Als ondernemer wilt u goed beslagen ten ijs komen en daarom is een gedegen voorbereiding voor het interview essentieel. U krijgt namelijk tien minuten om een perfecte pitch te houden en de jury te overtuigen waarom ze juist uw voorstel moeten financieren. Daarom is ons advies, en ook dat van RVO, aan u om te oefenen, oefenen, oefenen. Houd u daarbij rekening met onder meer de volgende aspecten:

  • samenstelling van het team (maximaal drie personen) op basis van inhoudelijke kennis en geslacht
  • senioriteit van het team (niet alleen maar ‘jonge honden’)
  • goede beheersing van het Engels
  • anticiperen op moeilijke vragen
  • inbouwen van cliffhangers in uw verhaal (‘neem de jury mee en zorg voor kippenvel’)

Na de pitch stelt de jury u twintig minuten vragen zodat u de aspecten van het voorstel die gerelateerd zijn aan de beoordelingscriteria kunt verduidelijken. In de eerste ronde zijn er na het interview 57 van de 124 voorstellen voorgedragen voor SME-subsidie. Dat is minder dan de helft! Het uiteindelijke slagingspercentage van de SME fase 2-voorstellen in de eerste ronde komt daarmee uit op 4,9%. Het loont dus echt om te blijven oefenen, oefenen, oefenen.

En de winnaar is

Wat doet nu een winnaar? De Europese Commissie ondersteunt mkb’s die baanbrekende innovaties ontwikkelen met het potentieel om nieuwe markten te creëren en banen, groei en welvaart in Europa te stimuleren. Concreet gaat het erom dat u met uw innovatie een nieuwe Europese of globale markt creëert, een daadwerkelijk probleem oplost en na vijf jaar opschaalt naar een omzet van meer dan tien miljoen euro. Daarbij heeft u een duidelijk stappenplan om op de markt te komen en een heldere businesscase. Uw innovatie draagt bij aan een maatschappelijk doel en zorgt voor opschudding in een bestaande industrie. Met een TRL-niveau (Technology Readiness Level) 6 werkt uw innovatie aantoonbaar en is ze heel veel beter dan alternatieve oplossingen. Tot slot is een uitgebalanceerd team (zie de pitch) dat de innovatie gaat uitvoeren ook van groot belang. Om deze en andere belangrijke aspecten op voorhand te toetsen, kunnen wij voor u een viability check van uw businesscase uitvoeren.

SME-subsidie aanvragen?

Bent u ook bezig met het ontwikkelen van een zeer innovatief product of dienst? Wij kunnen uw ondersteunen in het gehele traject. Neem daarom gauw contact op met een van onze SME-experts.