Horizon 2020: Innovation in SMEs

Schept uw project een aantrekkelijk klimaat voor mkb’s om te groeien en innoveren? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Horizon 2020-programma, onderdeel Innovation in SMEs. Hiermee wil de EU projecten stimuleren die zorgen voor een innovatief mkb-klimaat. Tot 2020 is er nog ruim 140 miljoen euro beschikbaar aan directe en indirecte ondersteuning. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Doel van Horizon 2020 Innovation in SMEs

De Europese Unie wil een aantrekkelijk klimaat scheppen voor mkb’s. Zo kunnen zij blijven groeien en innoveren, wat goed is voor de economie. Daarom is het Horizon 2020-programma Innovation in SMEs opgesteld. Hiermee ondersteunt de EU projecten die erop gericht zijn dit klimaat te scheppen. Het gaat om projecten en mkb’s met internationale ambities en veelbelovende ideeën. Er is geld beschikbaar voor subsidies (directe ondersteuning). Maar ook voor indirecte ondersteuning. Denk daarbij aan innovatiemanagement, Intellectual Property Rights (IPR) en netwerken. Ook worden concrete projecten opgezet waarvan het mkb kan profiteren.

Voor wie is Horizon 2020 Innovation in SMEs?

U kunt Horizon2020 Innovation in SMEs aanvragen als u een mkb bent met een sterke groeipotentie en internationale ambities. U kunt ondersteuning krijgen voor de volgende projecten:

  • projecten die innovatiemanagement in het mkb verbeteren, zodat innovatieprocessen beter worden begeleid
  • projecten rondom het beheer van intellectueel eigendom
  • projecten die zich richten op het vergroten van de ondernemersgeest
  • projecten die zich richten op het verbreden van financieringsmogelijkheden
  • projecten gericht op internationalisering, netwerking of digitalisering

Horizon 2020 Innovation in SMEs subsidie aanvragen?

Wilt u zelf subsidie aanvragen? Of gebruikmaken van een van de indirecte ondersteuningsmogelijkheden van Innovation in SMEs? Wij helpen u graag om uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.