UTILE-project ondersteunt valorisatie van EU-Healthprojecten

Heeft u deelgenomen aan of neemt u deel aan een Europees FP7 Health- of H2020 SC1 Health-project? Lees dan verder want de Europese Commissie ondersteunt een belangrijk initiatief – UTILE – dat u helpt uw gezondheidsgerelateerde onderzoeksresultaten (verder) te exploiteren.

Wat is het UTILE-project?

Het UTILE-project is een valorisatieplatform voor onderzoeksresultaten van de gezondheidsprogramma’s van FP7 en Horizon 2020 en brengt vraag en aanbod van onderzoeksresultaten samen in de sector Life Sciences & Health.

UTILE biedt de volgende gratis diensten aan:

  • bedrijfs- en innovatietraining
  • vouchers voor externe expertdiensten
  • toegang tot toonaangevende particuliere investeerders
  • toegang tot eindgebruikers in de gezondheidszorg (big pharma, biotech)
  • partneringkansen met industriële partijen
  • en meer!

Invullen UTILE online vragenlijst kan u gratis ondersteuning opleveren

UTILE is momenteel bezig met het evalueren en selecteren van de meest veelbelovende onderzoeksresultaten voor het aanbieden van bovengenoemde gratis diensten. Een van de instrumenten is een online vragenlijst die door Philippe Cupers, plaatsvervangend hoofd Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie, op 23 februari jongstleden is uitgestuurd. Deze vragenlijst geeft waardevolle informatie over relevante projecten en de onderzoeksresultaten. Behoort u tot de doelgroep (zie inleiding van dit artikel) dan kunt u deze vragenlijst eveneens invullen. Reageren kan u gratis toegang geven tot bovengenoemde diensten. U vult de vragenlijst online in (een lichte registratie is vereist om gegevensbeveiliging te garanderen). Het invullen van de vragenlijst neemt slechts korte tijd in beslag.

Deadline invullen vragenlijst 11 maart 2018

UTILE omvat alle FP7 Health- en H2020 SC1 Health-projecten die zijn geëindigd vóór 31 augustus 2017 en lopende H2020 SC1 Health-projecten die zijn begonnen vóór 31 augustus 2015. Vragenlijsten kunnen worden ingevuld door alle partners van de in aanmerking komende projecten. Stuur de ingevulde vragenlijst uiterlijk 11 maart 2018 online retour naar UTILE. Partners van UTILE kunnen contact met u opnemen voor aanvullende informatie over uw project. UTILE brengt uw FP7- en Horizon 2020-gesubsidieerde onderzoeksresultaten verder op de markt.

Meer weten?

Vragen over het invullen van het formulier of feedback kunt u richten aan: questionnaire@utileproject.eu. Of neem direct contact op met een van onze Life Sciences & Health-experts.