Versnelde klimaatinvesteringen industrie lonen met nieuwe subsidie

 

Met de nieuwe subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ daagt de overheid ondernemers uit om sneller investeringen in CO2-reducerende maatregelen in de industrie te doen. Kom nu in actie.

Waarom versnelde klimaatinvesteringen industrie?

CO2-besparende investeringen zijn vaak niet rendabel vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Ondernemers zijn terughoudend vanwege de hoge investeringskosten, technische barrières en lange terugverdientijden. De overheid ziet dat extra actie nodig is en heeft daarom de subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ in het leven geroepen. Deze subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte termijn) tot CO2-reductie zouden kunnen leiden. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Wie komen in aanmerking?

Bedrijven die horen tot de volgende hoofdgroepen van bedrijven uit de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) komen in aanmerking voor subsidie:

 • C (Industrie)
 • D (Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, specifiek de distributiebedrijven) en
 • E (Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken)

Welke projecten krijgen subsidie?

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat is gericht op het doen van investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Het gaat om projecten die betrekking hebben op investeringen in:

 • energie-efficiëntie
 • recycling en hergebruik van afval
 • lokale infrastructuur
 • CO2-reducerende maatregelen

De subsidie ondersteunt CO2-reducerende projecten in de industrie. Bij investeringen die CO2-uitstoot reduceren, moet het gaat om technologieën die breed toepasbaar zijn in tal van bedrijven zoals midden-temperatuur warmtepompen; magnetische aandrijfkoppelingen; opslag en hergebruik van restwarmte; warmtekoppelingen; inzet van andere grondstoffen en droogtechnieken.

Waar moet u op letten?

Bij het indienen van een aanvraag is er een aantal zaken waar u op moet letten:

 • de terugverdientijd van uw investering is meer dan vijf jaar zonder subsidie
 • het project moet kwalitatief goed zijn hetgeen blijkt uit de uitwerking van de aanpak en methodiek; de omgang met risico’s; de uitvoerbaarheid; de deelnemende partijen en de mate waarin u de beschikbare middelen effectief en efficiënt inzet
 • de aan te vragen subsidie moet meer zijn dan 125.000 euro
 • uw project betreft een investering die zich al in drie of meer soortgelijke projecten in de industrie in Nederland bewezen heeft

Wat levert het op?

Afhankelijk van het soort investering bedraagt de subsidie 30 tot 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Deze kosten zijn de extra investeringskosten van een investering ten opzichte van een realistische referentie-investering die minder milieuvriendelijk is dan uw investeringsproject. De subsidiepercentages gaan omhoog met 10 procentpunten wanneer u een middelgrote onderneming bent (minder dan 250 werknemers) en met 20 procentpunten voor een kleine onderneming (minder dan 50 werknemers). De subsidie bedraagt maximaal 3 miljoen euro.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

U kunt van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 een aanvraag indienen bij subsidieverstrekker RVO. RVO verdeelt het beschikbare subsidiebudget op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus wacht niet af want op is op!

Subsidiekennis gecombineerd met kennis van ontwerp & engineering

Wanneer u klimaatinvesteringen gaat doen, bent u bij ons aan het goede adres. PNO werkt namelijk nauw samen met adviesbureaus op het gebied van Ontwerp & Engineering. Een belangrijke partner hierbij is Bilfinger Tebodin. Dit is een internationaal multidisciplinair industrieel advies- en ingenieursbureau, actief in de markten Chemie, Energie, Food, Pharma, Olie & Gas, Pipelines & Infrastructure en Industrial. Met hun deskundigheid op het gebied van Ontwerp & Engineering en onze subsidiekennis, dé perfecte one-stop-shop voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Meer weten?

Heeft u vragen over de regeling of over de gecombineerde dienstverlening van Bilfinger Tebodin en PNO? Neem contact op met onze energie-experts. Bel 088 – 838 13 81 of stuur een bericht.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement