Werknemers blijven duurzaam inzetbaar met STAP-budget

Op tv zien we inmiddels de reclamespotjes van de bekende opleidingsinstituten langskomen: “Groei door, nu met 1.000 euro STAP-subsidie!” Met de nieuwe Subsidieregeling STAP-budget zorgt de rijksoverheid ervoor dat werknemers duurzaam inzetbaar kunnen blijven.

Regie over ontwikkeling en loopbaan

1 maart 2022, 10:00 uur: dat is het moment waarop het eerste aanvraagtijdvak voor de STAP-subsidie van start gaat. Dit tijdvak duurt tot en met 30 april 2022. De Subsidieregeling STAP-budget houdt in dat iedere werkzoekende of werkende jaarlijks een subsidie van 1.000 euro kan aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Op deze manier wil de rijksoverheid mensen helpen meer regie te nemen over hun ontwikkeling en loopbaan. Werkgevers kunnen dit stimuleren, zij kunnen hun werknemers aanmoedigen om gebruik te maken van de STAP-subsidie. Is de opleiding duurder dan 1.000 euro, dan is het natuurlijk een mooi gebaar van de werkgever om óók bij te dragen.

Een veranderende arbeidsmarkt

Jaarlijks stelt de rijksoverheid 218 miljoen euro beschikbaar voor de STAP-regeling. Er is ruimte voor zo’n 300.000 toekenningen. Achterliggende gedachte is dat de arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen blijft veranderen: banen verdwijnen, de inhoud van banen verandert en er ontstaan nieuwe banen. Deze veranderingen raken vooral werkzoekenden en werkenden aan de onderkant en in het middensegment van de arbeidsmarkt. Met de STAP-subsidie wil de overheid hen stimuleren hun kennis en vaardigheden uit te breiden en daarmee hun eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Inspelen op personeelskrapte

Vooral de kraptesectoren – sectoren die te kampen hebben met tekorten aan personeel, zoals de zorgsector, de metaalnijverheid, de transportsector – hebben baat bij de nieuwe subsidieregeling. Werkzoekenden kiezen immers al snel voor een opleiding ‘met baangarantie’. Of denk aan werknemers met een baan die op korte termijn zal verdwijnen, zij kunnen na een goede opleiding een nieuwe plek krijgen binnen hetzelfde bedrijf. Zo blijven ze toch voor hun werkgever behouden, maar dan op een afdeling waar het moeilijk is om goede mensen te vinden.

STAP-budget in detail

De belangrijkste bepalingen en aspecten van de Subsidieregeling STAP-budget zetten we hieronder op een rij:

 • Werkzoekenden en werkenden hebben recht op STAP-budget voor een opleiding als zij:
  • tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn
  • (partner van een) burger van de EU zijn
  • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag minimaal zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen
  • in hetzelfde kalenderjaar nog geen STAP-subsidie hebben ontvangen en er nog budget is
  • voor de beoogde opleiding STAP-subsidie kunnen krijgen, volgens het scholingsregister van DUO.
 • Tot de leeftijd van 30 jaar is het niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor een opleiding van een door het ministerie van OCW erkende opleider. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Het is dan wel mogelijk een opleiding te volgen bij een private opleider.
 • De opleiding dient minimaal vier weken na de aanvraag te starten, en binnen drie maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.
 • Voor de opleiders en hun opleidingen gelden strikte kwaliteitseisen. Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaarden voor opname in het scholingsregister van DUO.
 • Is een opleiding duurder dan 1.000 euro, dan betaalt de aanvrager de rest zelf. De werkgever (of een andere partij) kan dan natuurlijk financieel bijspringen.

Meer weten?

De STAP-regeling is slechts één van de vele subsidieregelingen om leren te stimuleren en (nieuwe) mensen op te leiden, om te scholen en/of in dienst te nemen. De experts van PNO Consultants en Nehem maken u graag wegwijs. Zij bekijken samen met u hoe u úw werknemers op het spoor kunt zetten van ‘een leven lang ontwikkelen’ en welke subsidiemogelijkheden daarbij passen. Geïnteresseerd? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement