5de oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers open

Recent staat de 5de oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers (VIS-trajecten IV) 2017-2018 open voor alle sectoren, met uitzondering van de primaire land- en tuinbouwsector (deze laatste kunnen terecht bij de 7de oproep voor Landbouwtrajecten – meer info: hier).

VIS-trajecten IV richten zich in eerste instantie op kmo’s, en dan specifiek op de grote groep vroege en late volgers, de zogenaamde ‘innovatievolgers’. Dit zijn bedrijven die zelf niet proactief bezig zijn met innovatie, zelf geen nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen en vaak eerst nog overtuigd moeten worden van het belang van innovatie voor hun bedrijf. De activiteiten van een VIS-traject IV richten zich op introductie van innovaties/technologieën/kennis bij deze innovatievolgers door informatieverspreiding, sensibilisering en ondersteuning. Omdat een groot aantal ondernemingen moet bereikt worden, gebeurt dit bij voorkeur collectief.

De belangrijkste doelstellingen van VIS-trajecten IV zijn:

  • de versnelde introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven,
  • het verhogen van de competitiviteit van deze bedrijven en hierbij een duidelijke (economische) impact genereren.

VIS-trajecten IV zijn resultaatsgericht. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI).

Onderzoeksactiviteiten, trouble shooting en ad hoc dienstverlening zijn niet relevant binnen VIS-trajecten IV.

De finale deadline voor indiening van een aanvraag is 18 december 2017.

Geïnteresseerden kunnen nog terecht op een infosessie door VLAIO (11/10). Meer info vindt u hier terug.