Jaarlijkse VLAIO-oproep: Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie

Sinds 2016 organiseert VLAIO jaarlijks een oproep om investeren in duurzamer transport aantrekkelijker te maken aan de hand van een subsidie. Deze jaarlijkse oproep, genaamd “Clean Power for Transport”, staat open van 24 september tot en met 5 oktober 2018. Het doel van deze subsidie is om de emissies bij het rijden, de productie van brandstof en van het voertuig zelf, te verminderen door in te zetten op alternatieve brandstoffen en energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende (laad-)infrastructuur.

Wat komt in aanmerking voor deze subsidie?
Deze maatregel richt zich tot alle ondernemingen, besturen en organisaties die zich in het Vlaams gewest bevinden. Deze derde jaargang van de CPT richt zich specifiek op twee thema’s. Het eerste thema is de zero-emissie van voertuigvloten met inbegrip van de bijhorende structuur. Dit betekent concreet dat er in uw onderneming een vergroeningsproject met een duidelijk van plan van aanpak moet aanwezig zijn inzake: vergroening van de vloot, slimme laadinfrastructuren, stallingen voor elektrische tweewielers, … Het tweede thema is het gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: elektrische bestelwagens, kleine elektrische vrachtwagens, cargobikes of zelfs elektrische vaartuigen.

Hoeveel steun kan u verkrijgen?
De maximale steun per project bedraagt 150.000 euro. In 2018 wordt er een totaal van 700.000 euro budget gespendeerd aan deze oproep. Om beroep te kunnen doen op deze subsidie, kan u het modelformulier invullen dat u kan terugvinden op de volgende link.

De volledige uitleg in verband met deze projectsubsidie vindt u terug op de website van VLAIO.