Duurzaamheid is doen: projecten in uitvoering

Duurzaamheid is een hot item. Talloze duurzame ideeën en initiatieven worden gestart en krijgen een podium zoals volgende week op Duurzame Dinsdag. Maar bovenal is duurzaamheid een kwestie van doen. Concrete projecten initiëren en uitvoeren. PNO voert een aantal duurzaamheidsprojecten uit waarvoor diverse subsidieprogramma’s beschikbaar zijn.

Wat is duurzaamheid?

Door de jaren heen is duurzaamheid een containerbegrip geworden. Het wordt gebruikt voor alles wat ook maar enigszins met maatschappelijk verantwoord leven, milieu en ecologie te maken heeft. Daarom is het noodzakelijk om de definitie aan te scherpen. Meer precies staat duurzaamheid voor de ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’

COLLECTORS-project: duurzaamheid in uitvoering

Een concreet duurzaamheidsproject dat PNO heeft geïnitieerd en coördineert is het COLLECTORS-project. In dit Europese samenwerkingsproject staat de circulaire economie centraal: het economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het project richt zich op het vinden van ‘best practices’ binnen de verschillende afvalstromen van papier & verpakkingen, elektriciteit en bouw en sloop. Het einddoel van COLLECTORS is om een kennisplatform op te richten waar gebruikers de beste werkwijzen voor hun specifieke situatie kunnen vinden. De subsidie die dit project ondersteunt, is Horizon 2020.

MADFORWATER-project: duurzaamheid in uitvoering

Een ander Europees duurzaamheidsproject waar PNO bij is betrokken, is het MADFORWATER-project. Efficiënte en duurzame watervoorziening en sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor ontwikkelingslanden, vooral in Afrika. De meeste Europese wateroplossingen zijn niet aangepast aan de lokale Afrikaanse context. Het doel van het MADFORWATER-project is om een reeks geïntegreerde technologische en managementoplossingen te ontwikkelen. Dit gebeurt ter verbetering van de afvalwaterzuivering, het hergebruik van behandeld afvalwater voor irrigatie en waterefficiëntie in de landbouw in drie Mediterrane Afrikaanse Landen (Tunesië, Marokko en Egypte). PNO beoordeelt kosten, voordelen en veelbelovende exploitatieroutes en helpt bij het creëren van marktbewustzijn. Ook dit project ontvangt subsidie uit het Horizon 2020 programma.

Subsidies voor duurzaamheid dichtbij huis

Ook dichter bij huis zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor duurzame projecten. Zo zijn er natuurlijk de energiesubsidies zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de subsidies vanuit de Topsector Energie. Het subsidieprogramma Partners voor Water biedt ondersteuning voor vernieuwende duurzame waterprojecten. Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA-VAMIL) biedt voldoende aanknopingspunten voor duurzame investeringen.

Vraag over uw duurzaamheidsproject? Onze experts helpen u graag verder.