Energielabel kantoren verplicht: minimaal energielabel C

Als eigenaar van een kantoorpand krijgt u te maken met de verplichting uw kantoor steeds meer te verduurzamen. Dit gaat in stappen; vanaf 2023 verplichtte de overheid minimaal energielabel C voor alle kantoorpanden. Om dat te bereiken, zijn vaak meerdere investeringen in de gebouwde omgeving nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze verduurzaming met subsidies te stimuleren.

Naar Energie-index 1,3 of beter

Welk energielabel een pand heeft, wordt bepaald aan de hand van de Energie-index. Dit is een combinatie van factoren en berekeningen die de energetische efficiency van een gebouw uitdrukt. Hoe lager de de energieprestatiecoëfficiënt, hoe beter de energetische efficiency van het gebouw. Vanaf 2023 bent u verplicht om te voldoen aan een Energie-index van 1,3 of lager. Dit niveau wordt aangeduid met energielabel C. Kantoren die beschikken over energielabel D of hoger (een Energie-index van 1,75 of hoger) moeten dus worden aangepakt.

Uitstellen energielabel kantoren geen optie

Afhankelijk van de stappen die moeten worden gezet, moet dus in meer of mindere mate worden geïnvesteerd in het gebouw. Om u vast een idee te geven: het blijft niet bij Energie-index 1,3; vanaf 2050 moet de totale gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Deze stapsgewijze invoering betekent dat uitstellen dus geen optie is. Het zou ook niet verstandig zijn, want door uitstel vallen alle investeringen op één moment; een financieel onaantrekkelijk vooruitzicht voor elke ondernemer.

Investeren met overheidssteun: de Energie-investeringsaftrek

Als kantoorgebouw-bezitter kunt u een beroep doen op verschillende subsidies om deze investeringen te verzachten. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is daarvan een goed voorbeeld. Deze fiscale regeling geeft een gemiddeld voordeel van 10% op energiebesparende maatregelen.

In dit geval geldt wel dat, om voor de EIA in aanmerking te komen, er minimaal drie labelsprongen worden gemaakt tot minimaal label B. Dus als u bijvoorbeeld door een aantal investeringen een kantoor met energielabel E verbetert tot label B of zelfs A, dan kunt u daarvoor EIA aanvragen.

Regeren is hier dus vooruitzien; energieneutraliteit is het einddoel voor de totale gebouwde omgeving (naar verwachting in 2050) dus u kunt beter op de zaken vooruit lopen waar mogelijk. Als het niet lukt om minimaal drie labelsprongen te maken of u energielabel B niet kunt halen, dan kunt u losstaande investeringen ook in aanmerking laten komen voor de EIA. Denk hierbij aan het plaatsen van HR++ glas, het verhogen van de isolatie en het vervangen van verlichting door LED-verlichting.

Andere subsidies voor verduurzaming kantoren

Er is meer mogelijk op het gebied van verduurzamingssubsidies voor kantoren. Zo kan bij een verregaande verduurzaming, waarbij bijvoorbeeld BREEAM-NL-, GPR Gebouw- of LEED BD+C-gecertificeerd wordt gerenoveerd, een beroep worden gedaan op de MIA, de Milieu- Investeringsaftrek. Via de MIA kan uw belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag voor de renovatie.

Voor het duurzaam verwarmen van een pand kan ook worden gedacht aan warmtepompen, een zonneboiler of een windturbine. Deze opties komen in aanmerking voor ISDE, de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Voor het duurzaam opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen kan de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) zeer interessant zijn. Het pand moet dan wel beschikken over een grootverbruikersaansluiting.

Kantoor verduurzamen: planmatig en volgens deskundig advies

Verduurzaming van een kantoorpand is dus een must – geen optie. En het verduurzamen is een omvangrijke investering. Twee redenen om dit zorgvuldig op te pakken. De eerste stap is het inwinnen van deskundig advies omtrent de verduurzamingsmogelijkheden en de financiële consequenties daarvan. Inzicht van een subsidieadviseur met expertise op het gebied van duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving is daarbij een belangrijke duw in de goede richting. Wist u bijvoorbeeld dat u wellicht meerdere subsidies tegelijk kunt aanvragen en combineren? Onze experts helpen u graag verder.