Energietransitie inzichtelijk met serious game

Balance of Power is de naam van een interactieve documentaire die spelenderwijs doet beseffen dat de massale overstap naar duurzame energie overwachte en alarmerende gevolgen kan hebben. Deze door stichting USEF ontwikkelde serious game laat zien wat de consequenties kunnen zijn van de vele beslissingen die op dit terrein moeten worden genomen.

Balance of Power moet dialoog energietransitie faciliteren

Breder begrip van de mogelijkheden en de uitdagingen van een markt met meer duurzame energie vergroot het draagvlak voor marktvernieuwing. Dat is de gedachte achter de ontwikkeling van deze in documentairestijl ontwikkelde serious game. Stichting USEF beoogt met Balance of Power de maatschappelijke dialoog te faciliteren rond de inrichting van de toekomstige energiemarkt.

Serious gaming: Interactieve documentaire

De interactieve documentaire doet spelenderwijs beseffen dat een massale overstap naar duurzame energie onverwachte en alarmerende gevolgen kan hebben. Het spel toont een niet nader gedefinieerd land dat met de toename van het aantal duurzame bronnen steeds vaker wordt geconfronteerd met blackouts. Een professor berekent dat dit tot desastreuze gevolgen kan leiden. Het is aanleiding voor de minister van Energie om samen met een aantal kernspelers uit het domein (een netbeheerder, een energiehandelaar en smart energy entrepreneur) de alternatieven in kaart te brengen en keuzes te maken.

Met steeds korte nieuwsberichten wordt de situatie per jaar uiteengezet, op basis van eerder gemaakte keuzes van de speler. Afhankelijk van de in totaal zesentwintig keuzes, stroomt het hele land onder, met vele doden en grote maatschappelijke onrust tot gevolg, of verloopt de energietransitie in de betreffende regio relatief vlot en soepel: een succes dat uiteraard vele vaders heeft. Er is geen goed of fout en er is niet slechts één route naar succes. Het optimale resultaat evenwel, is een win-win situatie, waarin de kosten van energie beheersbaar blijven, de stabiliteit van het netwerk niet gecompromitteerd wordt en de duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn worden gewaarborgd. Na elke act ontvangt de speler feedback op elk van die drie criteria.

Topsector Energie

Balance of Power is voor iedereen op een computer of mobile device kosteloos te spelen op www.game.energy. Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies (Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Meer informatie over subsidie voor energieprojecten? Neem contact met ons op of bel (0)88 – 838 13 81.