Enquête industriebedrijven over verduurzaming en robotisering

Nederland zit middenin een aantal grote en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van technologie,  klimaat en energie, en de weg naar de circulaire economie. Wat betekenen deze ‘mega-transities’ voor de Nederlandse industrie? Wat zien industriebedrijven als kansen, gevaren en oplossingen?

Deze vragen stonden centraal bij een enquête die plaatsvond in het kader van de Dag van de Industrie 2018. Meer dan tweehonderd hoogwaardige industriële bedrijven gaven hun visie over verduurzaming, robotisering en digitalisering.

Robotisering, Automatisering en Digitalisering

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriebedrijven staat positief tegenover de veranderingen die te maken hebben met digitalisering, robotisering en automatisering. Het werk zal daardoor van karakter veranderen, maar een meerderheid van de bedrijven (53%) zijn niet bang voor verlies van banen, en één op de vijf ondervraagden denkt zelfs dat toenemende robotisering zal zorgen voor juist meer werkgelegenheid.

Duurzaamheid

De meeste industriebedrijven zien ‘verduurzaming’ als een prioriteit. Verduurzaming biedt kansen voor groei, maar vraagt tegelijkertijd ook om investeringen in nieuwe producten en diensten (85%), nieuw personeel en opleidingen (65%) en energiebesparing (55%). Circa 60% noemt verduurzaming zelfs als topprioriteit, waarbij wordt gedacht aan energiebesparing, CO2-reductie, energiezuinige producten, en hergebruik van grondstoffen.

Belemmeringen

De enquête geeft ook inzicht in wat ondernemers zien als belangrijke bedreigingen voor de groei van de industrie. De meest belemmerende factoren: het tekort aan goed opgeleid personeel (80%) en arbeidsmarktregelgeving (65%). Het kabinet krijgt van 55% van de ondervraagden een voldoende voor het industriebeleid. Industriebedrijven vragen het kabinet met name om meer prioriteit te leggen bij onderwijs, innovatie, arbeidsmarkt en regeldruk.

Prinsjesdag 2018

De resultaten van de enquête (een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal industriële brancheverenigingen) zijn op 10 september aan minister Wiebes aangeboden, mede met het oog op Prinsjesdag volgende week. Dáárover en de nieuwe begrotingsplannen voor het jaar 2019 zal PNO u uitgebreid informeren in de komende Subsidieflitsen.​